Kup bilet

Zespół

Maria Czarnecka
dyrektor
contact Skontaktuj się
dr Karol Makles
zastępca dyrektora
contact Skontaktuj się
t. 32 213 08 44
Agata Starzykowska
główny księgowy
contact Skontaktuj się
t. 32 77 99 335
dr Agnieszka Dec-Michalska
główny specjalista spraw administracyjnych i procesów biznesowych, pełnomocnik dyrektora ds. administracyjnych i procesów biznesowych
contact Skontaktuj się
t. 32 779 93 13
Tomasz Szabelski
główny specjalista ds. strategii promocji i rozwoju, pełnomocnik dyrektora ds. promocji i rozwoju
contact Skontaktuj się
Główny specjalista Magazynów Zbiorów
contact Skontaktuj się

Marcin Koziołek
główny specjalista Magazynu zbiorów
Sekretariat
contact Skontaktuj się

Monika Jeziorska
kierownik kancelarii
t. 32 213 08 81
Marta Kościuk
specjalista ds. obsługi kancelaryjnej
t. 32 779 93 36
Karolina Czech
specjalista ds. koordynacji działań merytorycznych
t. 32 779 93 01
Oddział Muzeum – Centrum Scenografii Polskiej
contact Skontaktuj się

Agnieszka Kołodziej-Adamczuk
kustosz i pełnomocnik dyrektora ds. Centrum Scenografii Polskiej
t. 32 213 08 13
Sylwia Ryś
kustosz
t. 32 213 08 15
Magdalena Kędzierska
asystent muzealny
t. 32 213 08 14
Jolanta Niedoba
kustosz
t. 32 213 08 16
Dział Archeologii
contact Skontaktuj się

Małgorzata Kurgan-Przybylska
kierownik, starszy kustosz
t. 32 779 93 28
Pracownia archeologiczna
Małgorzata Kurgan-Przybylska
kierownik, starszy kustosz
t. 32 779 93 28
Jacek Soida
kustosz
t. 32 779 93 78
Jolanta Gach
asystent muzealny
t. 32 77 99 348
Pracownia archeozoologiczna
dr Maria Renata Abłamowicz
starszy kustosz
t. 32 779 93 53
Pracownia archeobotaniczna
Agata Sady-Bugajska
kustosz
t. 32 779 93 77
Pełnomocnik ds. regionalizmu
contact Skontaktuj się

Adam Pastuch
główny specjalista ds. regionalizmu, pełnomocnik dyrektora ds. dyrektora regionalizmu
t. 32 779 93 10
Dział Etnografii
contact Skontaktuj się

Krystyna Pieronkiewicz-Pieczko
kierownik
t. 32 779 93 12
Joanna Kryszka
kustosz
t. 32 779 93 07
Małgorzata Paul
kustosz
t. 32 779 93 15
Justyna Jarosz
kustosz
Dział Dokumentacji Mechanicznej
contact Skontaktuj się

 

 

Dominika Szczech
p. o. kierownika, adiunkt
t. 32 213 08 83
Kamil Myszkowski
adiunkt
t. 32 779 93 46
Ewelina Niewiadomska
adiunkt
t. 32 213 08 59
Dział Historii
contact Skontaktuj się

Beata Lisicka
kierownik, kustosz
t. 32 779 93 83
Jan Sasor
kustosz
t. 32 779 93 42
Bartosz Wesołowski
adiunkt
t. 32 779 93 86
Pracownia Powstań Śląskich

Pracownia Powstań Śląskich, stricte badawcza, zajmuje się badaniami materiałów (głównie personalnych) dotyczących powstańców śląskich, ustaleniem liczby zweryfikowanych uczestników powstań i składu personalnego poszczególnych jednostek. Ponadto opracowuje skomplikowane struktury organizacyjne Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych i rozmaitych zgrupowań i oddziałów. Podstawą pracy są zbiory powstańcze przekazane z Archiwum Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, zasoby Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie-Rembertowie i zespoły akt znajdujące się w Archiwach Państwowych. Efektem są referaty konferencyjne, artykuły i książki, np. Organizacja i ewidencja personalna 1. Pułku Strzelców Bytomskich oraz Baonu Szturmowego Bytomskiego (styczeń – kwiecień 1921). Teksty źródłowe. Finałem prac będzie wielotomowa edycja materiałów źródłowych.

Zobacz: Spis powstańców

historia.powstan@muzeumslaskie.pl

dr Paweł Parys
Kustosz
t. 32 779 93 43
Pracownia Historii Przemysłu

Pracownia gromadzi zabytki przemysłowe i bada rozmaite aspekty dziejów górnośląskiego przemysłu, od zagadnień technicznych i wdrażania nowych rozwiązań po rodzaje produkcji, rynki zbytu czy organizację. Efektem prac ma być stała wystawa poświęcona historii przemysłu śląskiego w zrewitalizowanych zabudowaniach dawnej kopalni „Katowice” i towarzyszące jej wydawnictwa.

 

dr Piotr Rygus
kustosz
t. 32 213 08 34
Dział Plastyki Nieprofesjonalnej
contact Skontaktuj się

 

 

Sonia Wilk
kierownik, kustosz
t. 32 213 08 12
Magdalena Łuków
vel Broniszewska
kustosz
t. 32 779 93 81
Katarzyna Kościelny
adiunkt
t. 32 213 08 40
Dział Sztuki
contact Skontaktuj się

 

 

dr Michał Burdziński
kierownik, kustosz (malarstwo polskie przed 1945, design)
t. 32 779 93 20
Magdalena Niziołek
kustosz (plakat polski po 1945, design)
t. 32 779 93 08
Joanna Szeligowska-Farquhar
starszy kustosz (malarstwo polskie po 1945, nowe media)
t. 32 779 93 62
Andrzej Holeczko-Kiehl
starszy kustosz (rzeźba polska, sztuka sakralna)
t. 32 779 93 05
Łukasz Szostkiewicz
adiunkt (grafika)
t. 32 77 99 314
Główny specjalista ds. kreatywnych
contact Skontaktuj się

Anna Kopaniarz
główny specjalista ds. kreatywnych
t. 32 213 08 38
Biblioteka Muzeum Śląskiego
contact Skontaktuj się

Justyna Długosz
kierownik, kustosz
t. 32 779 93 51
Izabela Oleaszewska-Porzycka
adiunkt
t. 32 213 08 19
Paweł Siębor
asystent muzealny
t. 32 213 08 89
Pracownia Reprodukcji Cyfrowej i Mechanicznej
contact Skontaktuj się

 

 

Jacek Mężyk
kierownik
t. 32 779 93 68
Aleksander Bartecki
fotograf
t. 32 779 93 09
Sonia Szeląg
starszy fotograf
t. 32 213 08 42
Rafał Wyrwich
specjalista ds. digitalizacji
t. 32 213 08 64
Inwentaryzator Muzeum
contact Skontaktuj się

Agnieszka Sowa
kustosz, główny Inwentaryzator
t. 32 779 93 60, 504 269 207
Anna Barczyk
kustosz
t. 32 213 08 22
Danuta Frankowska
starszy kustosz, inwentaryzator
t. 32 213 08 65
Michał Rakowski
adiunkt
t. 32 77 99 345
Pracownia Konserwacji Zabytków
contact Skontaktuj się

Anna Ucieklak
Kierownik, starszy konserwator
t. 32 779 93 64
Małgorzata Momot
starszy konserwator papieru i skóry
t. 32 213 08 58
Piotr Sworzeń
starszy konserwator zabytków metalowych
t. 32 779 93 80
Grażyna Szmurło
starszy renowator
t. 32 213 08 77
Grzegorz Kochanowicz
renowator
t. 32 779 93 41
Magdalena Leszczyńska
konserwator malarstwa
Justyna Karolewska
konserwator papieru
t. 32 21 30 826
Jednostka Realizująca Projekt
contact Skontaktuj się

 

 

Łukasz Dziąbek
Kierownik
t. 32 213 08 28
Bogusław Maro
Główny specjalista ds. technicznych
t. 32 213 08 06
Piotr Musiał
Specjalista ds. inwestycji
t. 32 779 93 27
Romana Bakonyi
specjalista ds. dokumentacji projektowej
Informacja

40-205 Katowice
ul. T. Dobrowolskiego 1
tel. 32 779 93 00

Dział Wystawienniczy
contact Skontaktuj się

dr Paweł Żelichowski
kierownik
t. 32 77 99 329
Henryk Dubis
renowator przyuczony
Krystian Banik
specjalista plastyk
Mariusz Paluchiewicz
starszy renowator
Marta Nocoń
plastyk
Maja Duda
główny specjalista ds. koordynacji projektów wystawienniczych
Grzegorz Groborz
magazynier
Kasy

Muzeum Śląskie
tel. 32 213 08 70

 

Dział Oświatowy
contact Skontaktuj się

Beata Grochowska
kierownik
t. 32 779 93 16
Monika Czernik-Czublun
kustosz
t. 32 213 08 29
Michał Justycki
asystent muzealny
Agata Picheń-Kowalska
asystent muzealny
t. 32 213 08 61
Monika Iwanowska
adiunkt
t. 32 213 08 60
Dagmara Stanosz
adiunkt
t. 32 213 08 18
Magdalena Cież
asystent muzealny
t. 32 21 30 862
Dział Marketingu
contact Skontaktuj się

Norbert Oruba
główny specjalista marketingu, kierownik działu marketingu
t. 32 779 93 69
dr Magdalena Bartkiewicz-Podgórska
główny specjalista ds. marketingu, zastępca kierownika
t. 32 779 93 69
Sandra Braksator-Malina
specjalista ds. promocji
t. 32 213 08 82
Alicja Kucharska
referent ds. promocji
t. 32 213 08 85
Katarzyna Maciejewska
starszy specjalista ds. promocji
t. 32 779 93 49
Dział Wydawniczy
contact Skontaktuj się

 

 

Bernadeta Stalmach
kierownik
t. 32 213 08 05
Anna Żółkowska
specjalista ds. organizacji i sprzedaży
t. 32 779 93 54
Katarzyna Michalska
specjalista ds. organizacji i sprzedaży
t. 32 77 99 352
Barbara Pustelnik
specjalista ds. komunikacji wizualnej
Małgorzata Grzonka
specjalista redaktor
Agata Błasiak
specjalista redaktor
Natalia Zaporowska
starszy redaktor
Wojciech Bednarski
starszy specjalista ds. komunikacji wizualnej
Ludwika Mach
starszy specjalista ds. komunikacji wizualnej
Inspektor Ochrony Danych
contact Skontaktuj się

Magdalena Kubańda-Sasiak
specjalista ds. ochrony danych osobowych i ładu organizacyjnego
t. 32 77 99 325
Dział Administracyjno-Gospodarczy
contact Skontaktuj się

Katarzyna Szędzielorz
kierownik
t. 32 7799 366
Piotr Barej
archiwista
Obsługa i organizacja imprez / wynajem przestrzeni
Beata Bieniek
główny specjalista ds. obsługi publiczności i organizacji imprez
e. b.bieniek@muzeumslaskie.pl
contact Skontaktuj się
t. 32 779 93 24, 783 838 463
Damian Rak
główny specjalista ds. obsługi publiczności i organizacji imprez
e. d.rak@muzeumslaskie.pl
contact Skontaktuj się
t. 32 213 08 54, 504 269 167
Tomasz Buczyński
główny specjalista ds. obsługi publiczności i organizacji imprez
e. t.buczynski@muzeumslaskie.pl
contact Skontaktuj się
t. 32 213 08 55, 504 269 034
Obsługa muzealna
Katarzyna Pawlik-Becher
specjalista ds. interesariuszy
e. k.pawlik@muzeumslaskie.pl
contact Skontaktuj się
t. 32 213 08 36, 690 455 949
Beata Kolarczyk
specjalista ds. koordynacji oferty przewodnickiej
e. b.kolarczyk@muzeumslaskie.pl
contact Skontaktuj się
t. 32 213 08 92, 504 269 094
Koordynator dostępności
Anna Dąbrowa
specjalista ds. dostępności
e. a.dabrowa@muzeumslaskie.pl
contact Skontaktuj się
t. 32 213 08 55, 690 455 948
Utrzymanie nieruchomości
Tomasz Musik
główny specjalista ds. instalacji sanitarnych
e. t.musik@muzeumslaskie.pl
contact Skontaktuj się
t. 32 2130 831, 783 838 467
Specjalista ds. ochrony
contact Skontaktuj się

 

 

Mirosław Kulawik
główny specjalista bezpieczeństwa i ochrony
t. 32 213 08 75
Rafał Stobieniecki
specjalista ds. bezpieczeństwa i ochrony
t. 32 213 08 30
Dariusz Korlacki
specjalista ds. zabezpieczeń technicznych
t. 32 213 08 04
Inspektor BHP
contact Skontaktuj się

Rafał Chojowski
Główny specjalista ds. BHP
t. 32 779 93 23
Specjalista ds. kadr
contact Skontaktuj się

 

 

Joanna Dobrasz
kierownik, główny specjalista kadr
t. 32 2130 810
Paulina Pfeifer
specjalista ds. kadr
t. tel. 32 7799 302
Karolina Surpeta
starszy referent ds. kadr
t. 32 21 30 846
Dział Finansowo-Księgowy
contact Skontaktuj się

 

 

Agata Starzykowska
główny księgowy
t. 32 77 99 335
Hieronim Posz
główny specjalista ds. księgowości, zastępca głównego księgowego
t. 32 77 99 355
Joanna Bławut
główny specjalista ds. finansowo-księgowych
t. 32 213 08 47
Jolanta Przybył
Specjalista ds. księgowości
t. 32 213 08 41
Joanna Kwiecień
Referent ds. finansowo-księgowych
t. 32 779 93 06
Edyta Łępicka
Specjalista ds. finansowo-płacowych
t. 32 779 93 32
Katarzyna Kapłon
główny specjalista ds. płac
Specjalista ds. zamówień publicznych
contact Skontaktuj się

 

 

Wojciech Walczak
główny specjalista ds. zamówień publicznych
t. 32 213 08 66
Danuta Kamińska-Bania
starszy specjalista ds. zamówień publicznych
t. 32 779 93 70
x

Wyślij wiadomość do:

Wyślij
Share on Facebook Tweet about this on Twitter Share on LinkedIn