Obraz medialny Górnego Śląska w okresie międzywojennym

60.00  z VAT

Materiały pokonferencyjne pod redakcją dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego i Jana Sasora.

Opis

W dniach 20-21 listopada 2019 roku miała miejsce konferencja pt. „Szlachta – Przemysł – Inwestycje” zorganizowana przez Muzeum Śląskie w Katowicach, Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim, we współpracy z Komisją Historii Śląska PAU (stacja Katowice), objęta honorowym patronatem hrabiego Hansa Ulricha Schaffgotscha. Materiały powstałe w ramach tego wydarzenia, składają się na niniejszy tom, który rozpoczyna cykl konferencji poświęconej tematyce szlachty, zagadnieniu do tej pory nie przybliżanemu szerszemu gronu odbiorców. Wspólne powiązania szlachty i rozwijającego się przemysłu stanowią z kolei ten aspekt, nad którym pochylili się prelegenci pierwszego tomu.

 

Spis treści:

7 Arkadiusz Kuzio-Podrucki, Jan Sasor// Wstęp
9 Hans Ulrich graf von Schaffgotsch// Rede zur Eröff nung der Konferenz Adel – Industrie – Investitionen; Hans Ulrich hrabia Schaffgotsch Przemówienie z okazji otwarcia konferencji „Szlachta – Przemysł – Inwestycje”
15 dr Joanna Lusek//Donacje szkolne i fundacje stypendialne Johanny i Hansa Ulricha Schaffgotschów przeznaczone dla uczniów gimnazjum klasycznego w Bytomiu
35 Maciej Droń// Zakłady przemysłowe Schaffgotschów w zbiorach ikonograficznych Działu Historii Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu
49 dr Krzysztof Gwóźdź// Henckel von Donnersmarckowie jako protektorzy bractw strzeleckich
67 dr hab. Zygmunt Woźniczka// Ograniczenia w działalności gospodarczej polskiej szlachty i arystokracji w XIX i XX wieku. Wybrane aspekty
93 dr Arkadiusz Baron// Andrzej Maria hrabia Renard a kolej – przyczynek do kolejowych inspiracji i aspiracji szlachty śląskiej
115 dr Aleksander Babiński// Szlachta a industrializacja w Zagłębiu Krakowskim w latach 1815–1846
133 dr Dominika Rychel-Mantur// Podstawy sukcesów gospodarczych Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego
145 Jan Sasor// Portret Johanna Gottlieba Kalidego ze zbiorów Muzeum Śląskiego
161 dr Zdzisław Janeczek// Książę Konstanty Lubomirski. Żołnierz, ziemianin, bibliofil i jego „gospodarstwo rachunkowe”
191 Aleksander Nowacki// Huta Laura w Siemianowicach Śląskich. Próba odtworzenia pierwotnego wyglądu założenia
227 Zbigniew Pawlak// Kopalnia Srebra koło Tarnowskich Gór od czasów najdawniejszych do UNESCO
249 dr Arkadiusz Kuzio-Podrucki// Reden czy Clary? Tajemnice portretu ze zbiorów Muzeum w Gliwicach
261 dr Grzegorz Madej// Księżna Luiza Sułkowska i jej działalność górniczo-hutnicza na Śląsku i w Królestwie Polskim w I p

Informacje dodatkowe

ISBN

978-83-65945-26-6

Dane szczegółowe

Format 148 x 210. 280 stron. oprawa miękka ze skrzydełkami, papier niepowlekany, szorstki, biały ilustracje kolorowe i czarno – białe. tekst w języku polskim.