Kup bilet

Dostępność

Udogodnienia
 • Zabytkowy budynek Muzeum przy katowickim rynku ze względu na ograniczenia architektoniczne nie jest w pełni dostępny. Ze względu na brak udogodnień technicznych przed wizytą skontaktuj się z nami.

Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych odbiorców, stale pracujemy nad udostępnianiem oferty muzealnej dla osób z alternatywną motoryką i sensoryką oraz osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne przeznaczone dla grup o specjalnych potrzebach oraz projekty integracyjne.

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych, tworząc ścieżkę edukacyjną „Sztuka przez dotyk”, a w roku 2015 Muzeum otrzymało certyfikat „Miejsca przyjaznego osobie z autyzmem” Fundacji Prodeste.

Muzeum w Strefie Kultury przy ul. Dobrowolskiego 1 jest przestrzenią dostępną pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dedykowane ścieżki zwiedzania ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Przestrzeń

 • W budynku nie ma progów, drzwi wejściowe oraz ciągi komunikacyjne są szerokie, toalety i szatnie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Komunikację wewnątrz budynku ułatwiają windy, rampy i ruchome schody, ponadto w korytarzach i salach ekspozycyjnych umieszczone są siedziska.
 • Samodzielne poruszanie się osobom niewidomym ułatwiają linie prowadzące oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • W budynku znajduje się pokój dla matki z dzieckiem.
 • W przestrzeni galerii Interim wyodrębnione jest Miejsce Wyciszenia.
 • Na terenie obiektu znajduje się punkt medyczny oraz kilka zestawów do defibrylacji AED.
 • Dojazd.

Wskazówki dotyczące dojścia do budynku łaźni głównej (wystawa „Zaczęło się od ziarna…”)

Osoby poruszające się na wózkach mogą się dostać do budynku łaźni z poziomu terenu. Poruszając się żwirową ścieżką wzdłuż frontowej ściany łaźni w kierunku holu centralnego i wieży wyciągowej, przed platanem należy skręcić w prawo, w stronę widocznego na murze symbolu dostępności. Po lewej stronie znajduje się kasa w holu centralnym. Tu można kupić bilet przed zwiedzaniem ekspozycji w Galerii Łaźnia. Z kolei na prawo, za narożnikiem budynku łaźni, znajduje się wejście.  Należy wjechać windą na pierwsze piętro, gdzie jest wejście na wystawę i drugie wejście do budynku. Z tego miejsca widać nieodrestaurowane jeszcze pokopalniane obiekty.

Dojazd do Muzeum Śląskiego w Strefie Kultury

Korzystając z komunikacji miejskiej najłatwiej jest wysiąść na przystanku Strefa Kultury, przy którym znajduje się winda, którą należy wjechać na poziom 1. Dostęp do budynków  w Strefie Kultury możliwy jest z poziomu terenu.

Osoby przyjeżdżające samochodami mogą skorzystać z parkingu podziemnego lub naziemnego zlokalizowanego w części północnej. Na obu parkingach wyznaczone są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Wjazd na oba parkingi znajduje się od ul. Dobrowolskiego.

Samochody z napędem LPG oraz wyższe niż 2m należy kierować na parking naziemny.

Edukacja

 • Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą skorzystać z oferty warsztatów z audiodeskrypcją oraz dedykowanych ścieżek zwiedzania.
 • Przy współpracy z artystami niesłyszącymi rozbudowujemy program edukacyjny dotyczący Kultury Głuchych i edukacji przez sztukę w polskim języku migowym.
 • W stałej ofercie Działu Edukacji znajdują się lekcje dostosowane do potrzeb grup specjalnych i integracyjnych.

Ścieżki zwiedzania

 • Ścieżka zwiedzania „Sztuka przez dotyk” z audiodeskrypcją obejmuje tyflografiki umieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945, Galerii sztuki polskiej po 1945 roku i stale jest poszerzana o nowe elementy, w tym audiodeskrypcję i obiekty przestrzenne.
 • Reliefy znajdują się również na ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.
 • Wybrane wystawy czasowe oraz towarzyszące im wydarzenia dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

System komunikacji

 • Orientację w przestrzeni ułatwiają oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz systemy głośnomówiące zamontowane w windach.
 • Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą połączyć się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem infokiosku.

Pomoc asystentów

 • Oprowadzanie audiodeskryptywne jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz Muzeum w obecności psa przewodnika.
 • W kasach dostępny jest również informator w alfabecie Braille’a.

Kontakt

Planując wizytę, skorzystaj z naszej wyszukiwarki wydarzeń lub skontaktuj się z nami.

Osoba do kontaktu: Dagmara Stanosz, d.stanosz@muzeumslaskie.pl, t. 32 213 08 18, kom. 690 455 917

Muzeum bez barier

Kulturalny Rajd Bez Barier

W sierpniu Muzeum Śląskie znalazło się na trasie Rajdu Kultury bez Barier. Nasi goście uczestniczyli w oprowadzaniu oraz warsztatach dotyczących malarstwa i rzeźby dostosowanych do potrzeb osób niesłyszących i niewidomych. Warsztaty prowadziły Agata Stronciwilk, Monika Czernik-Czublun oraz Anna Dąbrowa. Kolejny raz spotkamy się we wrześniu w ramach Festiwalu Kultury bez Barier. Zapraszamy na oprowadzania i warsztaty  29 września (Międzynarodowy Dzień Głuchych) oraz 15 października (Międzynarodowy Dzień Białej Laski) oraz wystawę prac pokonkursowych „Sztuka osób niepełnosprawnych”.  Więcej informacji: Festiwal Kultury bez Barier

 

Czego nie widać?

Na wystawie fotografii Vladimira Birgusa odbyły się warsztaty „Czego nie widać?”, w których przyglądaliśmy się zdjęciom jednego z najbardziej rozpoznawalnych czeskich fotografów na świecie – skupiając się zarówno na tym, co zostało uchwycone w kadrze, jak i na sensach ukrytych pod powierzchnią widzianego. Opis audiodeskryptywny został tu wpleciony w strukturę ćwiczeń nad wyobraźnią i  interpretacją obrazu. W warsztacie wykorzystaliśmy także kaligramy Vaclava Havla udostępnione w postaci wypukłodruków. Wielość narracji stworzonych przy udziale uczestników była zaskakująca. Warsztaty prowadziła Dagmara Stanosz.

Zwiedzanie

Obiekty przestrzenne

Ze względu na specyfikę ścieżki, na której dotykamy autentycznych dzieł sztuki, dedykujemy ją przede wszystkim dla rodzin i małych grup. W obecności przewodnika osoby niewidome mogą poznawać przez dotyk rzeźby zamieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku. Dzieła opisywane są audiodeskryptywnie. Zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji.

Przewodniki i tyflografiki

Dla wygody gości zostały  opracowane przewodniki wydrukowane w alfabecie Braille’a, zawierające wypukłe mapki terenu i krótkie opisy wszystkich ważnych miejsc. Są one nieodpłatnie użyczane w kasach, a ich zadaniem jest pomoc w oswojeniu nieznanego miejsca i wsparcie w poruszaniu się po nim.

Ścieżka dotyku

Wybrane dzieła sztuki eksponowane w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku można poznać za pomocą dotyku. Wkomponowane w przestrzeń galerii tyflografiki wykorzystywane są podczas oprowadzań audiodeskryptywnych, warsztatów oraz samodzielnego zwiedzania. Ścieżka jest stale udoskonalana i poszerzana o kolejne obiekty dotykowe, w tym rzeźby.

Audiodeskrypcja

Oprowadzania audiodeskryptywne prowadzone są na wystawach stałych i czasowych zarówno dla grup zorganizowanych jak i zwiedzających indywidualnie. W galeriach malarstwa polskiego realizujemy zajęcia edukacyjne przybliżające kolekcję sztuki dawnej i współczesnej przez dotyk i audiodeskrypcję. Wiele wydarzeń i warsztatów artystycznych dostosowanych jest do potrzeb osób niewidomych.

>>Więcej

Polski Język Migowy

Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest oprowadzanie w polskim języku migowym. Organizujemy także warsztaty i prelekcje prowadzone przez osoby niesłyszące z tłumaczem polskiego języka migowego. Wspólnie z Grupą Artystów Głuchych realizujemy program przybliżający fenomen kultury głuchych w zakresie sztuk wizualnych.

>>Więcej

Miejsce przyjazne osobie z autyzmem

W 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat Fundacji Prodeste potwierdzający naszą otwartość na pracę z osobami ze spectrum autyzmu. Edukatorzy prowadzą warsztaty plastyczne oraz zajęcia na wystawach stałych i wybranych wystawach czasowych. Indywidualnie zwiedzający mogą liczyć na pomoc w oprowadzaniu po wcześniejszym ustaleniu wizyty. W przestrzeni wystaw znajduje się także miejsce wyciszenia.

>>Więcej

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo