>
Kup bilet

Dostępność

Udogodnienia
Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych odbiorców, stale pracujemy nad udostępnianiem oferty muzealnej dla osób z alternatywną motoryką i sensoryką oraz osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne przeznaczone dla grup o specjalnych potrzebach oraz projekty integracyjne.

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych, tworząc ścieżkę edukacyjną „Sztuka przez dotyk”, a w roku 2015 Muzeum otrzymało certyfikat „Miejsca przyjaznego osobie z autyzmem” Fundacji Prodeste.

Muzeum w Strefie Kultury przy ul. Dobrowolskiego 1 jest przestrzenią dostępną pod względem architektonicznym dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Dedykowane ścieżki zwiedzania ułatwiają poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Przestrzeń

 • W budynku nie ma progów, drzwi wejściowe oraz ciągi komunikacyjne są szerokie, toalety i szatnie dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
 • Komunikację wewnątrz budynku ułatwiają windy, rampy i ruchome schody, ponadto w korytarzach i salach ekspozycyjnych umieszczone są siedziska.
 • Samodzielne poruszanie się osobom niewidomym ułatwiają linie prowadzące oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.
 • W budynku znajduje się pokój dla rodzica z dzieckiem.
 • W przestrzeni galerii Interim wyodrębnione jest Miejsce Wyciszenia.
 • Na terenie obiektu znajduje się punkt medyczny oraz kilka zestawów do defibrylacji AED.
 • Dojazd.

Wskazówki dotyczące dojścia do budynku łaźni głównej

Osoby poruszające się na wózkach mogą się dostać do budynku łaźni z poziomu terenu. Poruszając się żwirową ścieżką wzdłuż frontowej ściany łaźni w kierunku holu centralnego i wieży wyciągowej, przed platanem należy skręcić w prawo, w stronę widocznego na murze symbolu dostępności. Po lewej stronie znajduje się kasa w holu centralnym. Tu można kupić bilet przed zwiedzaniem ekspozycji w Galerii Łaźnia. Z kolei na prawo, za narożnikiem budynku łaźni, znajduje się wejście.  Należy wjechać windą na pierwsze piętro, gdzie jest wejście na wystawę i drugie wejście do budynku. Z tego miejsca widać nieodrestaurowane jeszcze pokopalniane obiekty.

Dojazd do Muzeum Śląskiego w Strefie Kultury

Korzystając z komunikacji miejskiej najłatwiej jest wysiąść na przystanku Strefa Kultury, przy którym znajduje się winda, którą należy wjechać na poziom 1. Dostęp do budynków  w Strefie Kultury możliwy jest z poziomu terenu.

Osoby przyjeżdżające samochodami mogą skorzystać z parkingu podziemnego lub naziemnego zlokalizowanego w części północnej. Na obu parkingach wyznaczone są miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnością ruchu. Wjazd na oba parkingi znajduje się od ul. Dobrowolskiego.

Samochody z napędem LPG oraz wyższe niż 2m należy kierować na parking naziemny.

Edukacja

 • Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą skorzystać z oferty warsztatów z audiodeskrypcją oraz dedykowanych ścieżek zwiedzania.
 • Przy współpracy z artystami niesłyszącymi rozbudowujemy program edukacyjny dotyczący Kultury Głuchych i edukacji przez sztukę w polskim języku migowym.
 • W stałej ofercie Działu Edukacji znajdują się lekcje dostosowane do potrzeb grup specjalnych i integracyjnych.

Ścieżki zwiedzania

 • Ścieżka zwiedzania „Sztuka przez dotyk” z audiodeskrypcją obejmuje tyflografiki umieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945, Galerii sztuki polskiej po 1945 roku i stale jest poszerzana o nowe elementy, w tym audiodeskrypcję i obiekty przestrzenne.
 • Reliefy znajdują się również na ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.
 • Wybrane wystawy czasowe oraz towarzyszące im wydarzenia dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

System komunikacji

 • Orientację w przestrzeni ułatwiają oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz systemy głośnomówiące zamontowane w windach.
 • Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą połączyć się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem infokiosku.

Pomoc asystentów

 • Oprowadzanie audiodeskryptywne jest możliwe po wcześniejszym umówieniu wizyty. Osoby niewidome mogą poruszać się wewnątrz Muzeum w obecności psa przewodnika.
 • W kasach dostępny jest również informator w alfabecie Braille’a.

Bilety wstępu

 • Osoby z niepełnosprawnością oraz ich opiekunowie mają prawo skorzystać z biletów ulgowych do Muzeum.

Kontakt

Planując wizytę, skorzystaj z naszej wyszukiwarki wydarzeń lub skontaktuj się z nami pod adresem dostepnosc@muzeumslaskie.pl.

Osoby do kontaktu:

Udostępniamy się na czytanieobrazow.pl

Nie ważne gdzie jesteś, dzięki stronie i aplikacji Czytanie Obrazów zawsze masz dostęp do zbiorów naszego muzeum. Dowiedz się, co interesującego możesz zobaczyć. Zaplanuj wizytę. Weź udział w wydarzeniach kulturalnych.

Takie możliwości daje strona www.czytanieobrazow.pl tworzona przez Fundację Kultury bez Barier we współpracy z  naszym muzeum i instytucjami kultury z całej Polski. Wspólnie zebraliśmy w jednym miejscu materiały, które pomagają osobom
z różnymi niepełnosprawnościami poznać najciekawsze dzieła sztuki.

Obecnie na stronie udostępnionych jest prawie 150 obiektów z 18 muzeów i galerii. Dzieła sztuki uzupełniają: audiodeskrypcje, tłumaczenia na polski język migowy, teksty łatwe do czytania, zdjęcia, karty obiektów, są opisy dzieł. Dodatkowo korzystając z aplikacji na telefon, codziennie można poznać jedno z dzieł z wirtualnej kolekcji.

Wirtualne zbiory nie zastąpią wizyty w muzeum, dlatego na stronie www.czytanieobrazow.pl znajdują się także informacje o organizowanych wydarzeniach i dostępności instytucji.

Projekt „Czytanie obrazów” jest realizowany dzięki dofinansowaniu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.

„Byzuch u Ferdynanda" w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją

Od stycznia 2018 roku oprowadzanie „Byzuch u Ferdynanda” odbywa się również po wcześniejszej rezerwacji terminu w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją.

Zapraszamy także do zwiedzania wystaw z oprowadzaniem w polskim języku migowym oraz z audiodeskrypcją po wcześniejszej rezerwacji terminu.

Zwiedzanie z przewodnikiem siedziby przy ul. T. Dobrowolskiego obejmuje: zapoznanie z historią muzeum i rewitalizacją budynków dawnej kopalni „Ferdynand” (później „Katowice”), prezentację budynków pokopalnianych oraz wnętrz nowego budynku. Po spotkaniu z przewodnikiem przewidziane jest indywidualne zwiedzanie wystaw stałych i czasowych.

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób.
Kontakt: obsluga.publicznosci@muzeumslaskie.pl.
Bilety można kupić online i w kasach Muzeum.

Ceny biletów:
oprowadzanie w polskim języku migowym – 29 zł normalny, 23 zł ulgowy
oprowadzanie z audiodeskrypcją – 7 zł (z możliwością dokupienia biletu na zwiedzanie wystaw)
Oprowadzanie trwa 90 min.

Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym

Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym to projekt skierowany do osób niesłyszących, posługujących się PJM. Powstaje w oparciu o Leksykon Grupy Artystów Głuchych GAG, w ścisłej współpracy z GAG. Realizowany jest przez Fundację Kultury bez Barier.

W ramach projektu w Muzeum Śląskim odbywają się warsztaty edukacyjne, powstają także filmy przybliżające pojęcia nawiązujące między innymi do dzieł z kolekcji sztuki polskiej Muzeum Śląskiego. Projekt daje szansę niesłyszącym osobom (młodzieży, ale też dorosłym) na zdobycie wiedzy i podniesienie kompetencji kulturowych.

>>Więcej o Encyklopedii Sztuki

Informacje o poprzednich edycjach można znaleźć na stronie Grupy Artystów Głuchych: Encyklopedia Sztuki w Polskim Języku Migowym

Zwiedzanie

Obiekty przestrzenne

Ze względu na specyfikę ścieżki, na której dotykamy autentycznych dzieł sztuki, dedykujemy ją przede wszystkim dla rodzin i małych grup. W obecności przewodnika osoby niewidome mogą poznawać przez dotyk rzeźby zamieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku. Dzieła opisywane są audiodeskryptywnie. Zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji.

Przewodniki i tyflografiki

Dla wygody gości zostały  opracowane przewodniki wydrukowane w alfabecie Braille’a, zawierające wypukłe mapki terenu i krótkie opisy wszystkich ważnych miejsc. Są one nieodpłatnie użyczane w kasach, a ich zadaniem jest pomoc w oswojeniu nieznanego miejsca i wsparcie w poruszaniu się po nim.

Ścieżka dotyku

Wybrane dzieła sztuki eksponowane w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku można poznać za pomocą dotyku. Wkomponowane w przestrzeń galerii tyflografiki wykorzystywane są podczas oprowadzań audiodeskryptywnych, warsztatów oraz samodzielnego zwiedzania. Ścieżka jest stale udoskonalana i poszerzana o kolejne obiekty dotykowe, w tym rzeźby.

Audiodeskrypcja

Oprowadzania audiodeskryptywne prowadzone są na wystawach stałych i czasowych zarówno dla grup zorganizowanych jak i zwiedzających indywidualnie. W galeriach malarstwa polskiego realizujemy zajęcia edukacyjne przybliżające kolekcję sztuki dawnej i współczesnej przez dotyk i audiodeskrypcję. Wiele wydarzeń i warsztatów artystycznych dostosowanych jest do potrzeb osób niewidomych.

>>Więcej

Polski Język Migowy

Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest oprowadzanie w polskim języku migowym. Organizujemy także warsztaty i prelekcje prowadzone przez osoby niesłyszące z tłumaczem polskiego języka migowego. Wspólnie z Grupą Artystów Głuchych realizujemy program przybliżający fenomen kultury głuchych w zakresie sztuk wizualnych.

>>Więcej

Miejsce przyjazne osobie z autyzmem

W 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat Fundacji Prodeste potwierdzający naszą otwartość na pracę z osobami ze spectrum autyzmu. Edukatorzy prowadzą warsztaty plastyczne oraz zajęcia na wystawach stałych i wybranych wystawach czasowych. Indywidualnie zwiedzający mogą liczyć na pomoc w oprowadzaniu po wcześniejszym ustaleniu wizyty. W przestrzeni wystaw znajduje się także miejsce wyciszenia.

>>Więcej

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet

Projekty finansowane ze środków zewnętrznych

Unia Europejska Program regionalny EOG GRANTS - logo Norway Grants - logo EEA GRANTS - logo