Kup bilet

Dostępność

Udogodnienia
 • ul. T. Dobrowolskiego 1
 • 40-205 Katowice
 • tel: 32 779 93 16

Mając na uwadze różnorodność potrzeb naszych odbiorców, stale pracujemy nad udostępnianiem oferty muzealnej dla osób z alternatywną motoryką i sensoryką oraz osób ze spektrum autyzmu. Od wielu lat prowadzimy działania edukacyjne przeznaczone dla grup o specjalnych potrzebach oraz projekty integracyjne.

Jako jedni z pierwszych wprowadziliśmy w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych, tworząc ścieżkę edukacyjną „Sztuka przez dotyk”, a w roku 2015 Muzeum otrzymało certyfikat „Miejsca przyjaznego osobie z autyzmem” Fundacji Prodeste.

Przestrzeń

 • Osoby z niepełnosprawnością ruchową mogą swobodnie przemieszczać się po terenie Muzeum z uwagi na brak barier architektonicznych.
 •  Komunikację wewnątrz budynku ułatwiają windy, rampy i ruchome schody, ponadto w korytarzach i salach ekspozycyjnych umieszczone są siedziska.
 • Samodzielne poruszanie się osobom niewidomym ułatwiają linie prowadzące, oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz systemy głośnomówiące.
 • Dojazd.

Edukacja

 • Osoby z dysfunkcjami wzroku mogą skorzystać z oferty warsztatów z audiodeskrypcją oraz dedykowanych ścieżek zwiedzania.
 • Przy współpracy z artystami niesłyszącymi rozbudowujemy program edukacyjny dotyczący Kultury Głuchych i edukacji przez sztukę w polskim języku migowym.
 • W stałej ofercie Działu Edukacji znajdują się lekcje dostosowane do potrzeb grup specjalnych i integracyjnych.

Ścieżki zwiedzania

 • Ścieżka zwiedzania „Sztuka przez dotyk” z audiodeskrypcją obejmuje tyflografiki umieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945, Galerii sztuki polskiej po 1945 roku i stale jest poszerzana o nowe elementy, w tym audiodeskrypcję i obiekty przestrzenne.
 • Reliefy przedstawiające zabytki znajdują się również na ekspozycji „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”.
 • Wybrane wystawy czasowe oraz towarzyszące im wydarzenia dostosowane są do potrzeb osób z dysfunkcjami wzroku i słuchu.

System komunikacji

 • Orientację w przestrzeni ułatwiają oznaczenia w alfabecie Braille’a oraz systemy głośnomówiące zamontowane w windach.
 • Osoby z dysfunkcjami słuchu mogą połączyć się z tłumaczem języka migowego za pośrednictwem infokiosku.

Pomoc asystentów

Asystenci ekspozycji mogą pomóc w oprowadzaniu z audiodeskrypcją. Osoby niewidome mogą również poruszać się po galerii w obecności psa przewodnika.

Kontakt

Planując wizytę, skorzystaj z naszej wyszukiwarki wydarzeń lub skontaktuj się z nami.

Osoba do kontaktu: Dagmara Stanosz, d.stanosz@muzeumslaskie.pl, t. 32 213 08 18, kom. 690 455 917

Muzeum bez barier

11 lipca wspólnie z aktorami Teatru Chorea eksperymentowaliśmy z przestrzenią, w której obraz sceniczny wypracowuje się ruchem, uważnością i wyobraźnią. W warsztatach brały udział osoby niewidome, słabowidzące, głuchoniewidome i niesłyszące, a także seniorzy i osoby zainteresowane praktyką teatru ruchu. Ćwiczenia i krótkie zespołowe etiudy były namiastką pracy, jaką wykonują niewidomi aktorzy w spektaklu „Vidomi”.  Wiele radości, zaskoczenia, a także refleksji nad działaniem, w którym cierpliwością wsłuchiwania się w siebie i innych, jak ziarnka w klepsydrze, można odczuć możliwość przekroczenia niemożliwego. Wykorzystując metody treningu aktorskiego, ćwiczeń na zaufanie, kroków tanga, echolokacji, przełamywaliśmy wspólnie stereotypy dotyczące sprawności. Obejrzyjcie także reportaż o pracy nad spektaklem Teatru Chorea „Vidomi – proces”.

Zwiedzanie

Obiekty przestrzenne

Ze względu na specyfikę ścieżki, na której dotykamy autentycznych dzieł sztuki, dedykujemy ją przede wszystkim dla rodzin i małych grup. W obecności przewodnika osoby niewidome mogą poznawać przez dotyk rzeźby zamieszczone w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku. Dzieła opisywane są audiodeskryptywnie. Zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszej telefonicznej rezerwacji.

Przewodniki i tyflografiki

Dla wygody gości zostały  opracowane przewodniki wydrukowane w alfabecie Braille’a, zawierające wypukłe mapki terenu i krótkie opisy wszystkich ważnych miejsc. Są one nieodpłatnie użyczane w kasach, a ich zadaniem jest pomoc w oswojeniu nieznanego miejsca i wsparcie w poruszaniu się po nim.

Ścieżka dotyku

Wybrane dzieła sztuki eksponowane w Galerii sztuki polskiej 1800-1945 oraz Galerii sztuki polskiej po 1945 roku można poznać za pomocą dotyku. Wkomponowane w przestrzeń galerii tyflografiki wykorzystywane są podczas oprowadzań audiodeskryptywnych, warsztatów oraz samodzielnego zwiedzania. Ścieżka jest stale udoskonalana i poszerzana o kolejne obiekty dotykowe, w tym rzeźby.

Audiodeskrypcja

Oprowadzania audiodeskryptywne prowadzone są na wystawach stałych i czasowych zarówno dla grup zorganizowanych jak i zwiedzających indywidualnie. W galeriach malarstwa polskiego realizujemy zajęcia edukacyjne przybliżające kolekcję sztuki dawnej i współczesnej przez dotyk i audiodeskrypcję. Wiele wydarzeń i warsztatów artystycznych dostosowanych jest do potrzeb osób niewidomych.

Polski Język Migowy

Po wcześniejszym ustaleniu terminu możliwe jest oprowadzanie w polskim języku migowym. Organizujemy także warsztaty i prelekcje prowadzone przez osoby niesłyszące z tłumaczem polskiego języka migowego. Wspólnie z Grupą Artystów Głuchych realizujemy program przybliżający fenomen kultury głuchych w zakresie sztuk wizualnych.

Miejsce przyjazne osobie z autyzmem

W 2015 roku otrzymaliśmy certyfikat Fundacji Prodeste potwierdzający naszą otwartość na pracę z osobami ze spectrum autyzmu. Edukatorzy prowadzą warsztaty plastyczne oraz zajęcia na wystawach stałych i wybranych wystawach czasowych. Indywidualnie zwiedzający mogą liczyć na pomoc w oprowadzaniu po wcześniejszym ustaleniu wizyty. W przestrzeni wystaw znajduje się także miejsce wyciszenia.

>>Więcej

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet