Kup bilet

Historia

Muzeum ŚląskiegoWszystko zaczęło się od

Muzeum Śląskie zostało powołane do życia uchwałą Sejmu Śląskiego z 23 stycznia 1929 i działało do wybuchu II wojny światowej w 1939. Restytuowane w 1984, w 2006 wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. W 2015 instytucja uzyskała swoją nową, docelową siedzibę w nowoczesnym kompleksie gmachów w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1.

Do najcenniejszych zbiorów Muzeum Śląskiego należą kolekcje: malarstwa polskiego sprzed i po 1945 roku (w której znajdują się prace m.in. Józefa Chełmońskiego, Artura Grottgera, Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego), sztuki nieprofesjonalnej, fotografii artystycznej i dokumentalnej, plakatu polskiego oraz bogate zbiory etnograficzne i z zakresu polskiej plastyki scenicznej.

1929-2017

Zobacz historię Muzeum Śląskiego w filmowym skrócie

1929

Rozpoczęcie działalności

Uchwała Sejmu Śląskiego o formalnym powołaniu Muzeum Śląskiego oraz ogłoszenie pierwszego konkursu na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego (żadnego projektu nie przyjęto do realizacji).

Oficjalnie Muzeum Śląskie rozpoczęło swoją działalność dnia 23 stycznia 1929 roku, a już w maju tego samego roku udostępniono pierwsze wystawy, które były eksponowane na piątym piętrze gmachu Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego.

Pierwszym dyrektorem muzeum był Tadeusz Dobrowolski. Jako organizator i autor koncepcji programowej instytucji rozpoczął gromadzenie pierwszych eksponatów, w tym: strojów ludowych, wyrobów rzemiosła artystycznego, obrazów, oraz kolekcji sztuki sakralnej.

1936

Budowa przedwojennej siedziby Muzeum

Opracowanie statutu Muzeum Śląskiego oraz rozpoczęcie prac nad projektem siedziby Muzeum – jednego z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie gmachu Muzeum Śląskiego, którego autorem był Karol Schayer. Niestety mimo zakończenia prac budowlanych w 1939 roku, budynek nie doczekał się oficjalnego otwarcia. Zakończenie prac zbiegło się z wybuchem II wojny światowej i zamiast otwarcia była grabież symbolu polskości dokonana przez hitlerowców. Część zbiorów, którą udało się ocalić przed zniszczeniem przewieziono do Oberschlesisches Landesmuseum w Bytomiu, dzisiejszego Muzeum Górnośląskiego.

Rok 1936 to początek budowy jednego z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie gmachu Muzeum Śląskiego, którego autorem był Karol Schayer. Niestety mimo zakończenia prac budowlanych w 1939 roku, budynek nie doczekał się oficjalnego otwarcia. Zakończenie prac zbiegło się z wybuchem II wojny światowej i zamiast otwarcia była grabież symbolu polskości dokonana przez hitlerowców. Część zbiorów, którą udało się ocalić przed zniszczeniem przewieziono do Oberschlesisches Landesmuseum w Bytomiu, dzisiejszego Muzeum Górnośląskiego.

Zapraszamy do obejrzenia animacji 3D Muzeum Śląskiego sprzed 1939 roku, według projektu Karola Schayera wykonanie animacji 3D: Agata Jonecko.

1940

Planowane otwarcie Muzeum

1941-44

Rozbiórka gmachu Muzeum Śląskiego przez okupanta

1981

Powstanie Społecznego Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego

1981 – Powstanie Społecznego Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego.

1984

Restytucja Muzeum Śląskiego

Restytucja Muzeum Śląskiego nastąpiła w grudniu 1984 roku. Tymczasową siedzibą muzeum został budynek dawnego hotelu z przełomu XIX i XX wieku, położony przy al. W. Korfantego 3, a dyrektorem został dr Lech Szaraniec. Adaptacja czteropiętrowego gmachu trwała do 1992 roku, kiedy to udostępniono ostatnie sale ekspozycyjne.

Po restytucji w 1984 roku do Muzeum Śląskiego powróciła przechowywana część przedwojennych zbiorów placówki, w tym najcenniejsza kolekcja obrazów polskiego malarstwa dawnego, która dziś eksponowana jest na wystawie stałej Galerii sztuki polskiej 1800-1945.

1986

Grunt przy ul. Ceglanej

Zapewnienie przez Miasto Katowice gruntu przy ul. Ceglanej na siedzibę nowego Muzeum Śląskiego, zwieńczone formalną darowizną gruntu w 2002 roku.

Ogłoszenie drugiego konkursu na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego – zwycięzcą został Jan Fischer, prace projektowe trwały do 1990 roku.

1999

Komitet Budowy Nowego Gmachu MŚ

Rozpoczęcie działalności Komitetu Budowy Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach.

2004

Proces inwestycyjny

Maj – zainicjowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego prac nad przygotowaniem procesu inwestycyjnego budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

30 grudnia – porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod budowę Muzeum Śląskiego, na działki po byłej kopalni „Katowice”, zawarte pomiędzy Województwem Śląskim, Katowickim Holdingiem Węglowym SA, Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz Muzeum Śląskim w Katowicach.

2005

Projektowanie

Przekazanie terenu dawnej kopalni „Katowice” pod budowę Muzeum Śląskiego, co otworzyło drogę do prac przedprojektowych i projektowych nowego gmachu.

Styczeń – publiczna dyskusja na temat wizji nowego Muzeum Śląskiego – warsztaty organizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego, których celem było wypracowanie wytycznych programowych i przestrzennych nowego Muzeum Śląskiego.

Lipiec – ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

Grudzień – ogłoszenie wyników konkursu – uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę kompleksu nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach.

2006

Konkurs

19 września – Zarząd Województwa Śląskiego przyjmuje projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 wraz z listą projektów o znaczeniu regionalnym do realizacji z funduszy europejskich. Na liście dużych projektów przedłożonych Komisji Europejskiej znalazła się „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

25 października – przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego zmian w wojewódzkim planie inwestycyjnym na poziomie odpowiadającym całkowitej wartości projektu „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

30 października – ogłoszenie konkursu realizacyjnego, jednoetapowego, z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego, na wykonanie koncepcji architektonicznej nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

2 listopada – podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Katowice i Muzeum Śląskim.

2007

Wyniki

15 czerwca – ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

Listopad – uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2008

Rozpoczęcie prac

7 lutego – zakończenie negocjacji i uroczyste podpisanie umowy na wykonanie projektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego z pracownią Riegler Riewe Architekten z Grazu, laureatem pierwszej nagrody w konkursie i rozpoczęcie prac projektowych.

25 kwietnia – podpisanie umowy z inżynierem kontraktu, firmą ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy, która w zastępstwie Muzeum Śląskiego jako głównego inwestora realizowała prace projektowe i kontrolowała ich przebieg pod względem formalnoprawnym.

Czerwiec – przekazanie przez projektantów całości dokumentacji pokonkursowej, zawierającej szczegółowe rozwiązania technologiczno-materiałowe, projekt zagospodarowania terenu objętego konkursem oraz projekty infrastrukturalne.

2009

Maj – uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji.

Wrzesień – zatwierdzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

2010

Kwiecień – ogłoszenie przetargu ograniczonego na wybór generalnego wykonawcy robót.

Maj – przekazanie wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej celem potwierdzenia wkładu finansowego ze środków Unii Europejskiej.

Grudzień – ogłoszenie wyboru generalnego wykonawcy, którym zostało polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex SA z Warszawy i Ferrovial Agroman SA z Madrytu.

2011

Luty – maj – realizacja przygotowawczych prac budowlanych takich jak m.in. wyburzenia, roboty instalacyjne, droga wewnętrzna.

7 czerwca – podpisanie umowy z generalnym wykonawcą nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

Lipiec 2011 – czerwiec 2013 – realizacja robót budowlanych związanych z nową siedzibą Muzeum.

2012

15 czerwca – ogłoszenie międzynarodowego konkursu na scenariusz wystawy stałej dotyczącej historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego.

Październik – obrady sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu na scenariusz wystawy stałej dotyczącej historii Górnego Śląska.

Grudzień – opracowanie koncepcji zagospodarowania dla północnego terenu byłej kopalni Katowice wraz z rewitalizacją zabytkowych obiektów poprzemysłowych.

2013

Czerwiec – zakończenie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego przez generalnego wykonawcę, zgłoszenie obiektu do odbiorów technicznych.

Czerwiec – sierpień – procedury odbiorowe zakończone wystawieniem świadectwa przejęcia robót, adaptacja dawnego warsztatu elektryków.

9 sierpnia – podpisanie umowy na wykonanie projektu wystawy stałej historii Górnego Śląska, rozpoczęcie prac projektowych.

Wrzesień – grudzień – próby eksploatacyjne, odbiory końcowe oraz usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów.

Październik – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nowej siedziby Muzeum.

2014

Styczeń – przejęcie obiektu od generalnego wykonawcy do użytkowania przez Muzeum Śląskie.

Marzec – rozpoczęcie przenoszenia działów Muzeum do nowej siedziby.

Lipiec – zakończenie prac projektowych przy wystawie stałej dotyczącej historii Górnego Śląska.

27 sierpnia – ogłoszenie przetargu ograniczonego na realizację wystawy stałej historii Górnego Śląska.

8 września – podpisanie umowy o dofinansowanie II etapu rewitalizacji terenu byłej kopalni „Katowice” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Projekt obejmuje rewitalizację dawnych budynków łaźni głównej i stolarni wraz z budową niezbędnej infrastruktury i zagospodarowaniem terenu.

22 października – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie Systemu Informacji Wizualnej dla nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

2015

Otwarcie dla zwiedzających

Styczeń – czerwiec – realizacja wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego.

Luty – maj – realizacja systemu informacji wizualnej dla nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

Kwiecień – lipiec – dostawa sprzętu, wyposażenia i umeblowania do nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

26 czerwca 2015 roku – otwarcie nowej siedziby dla zwiedzających.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn
Kup bilet