Kup bilet

Historia
Muzeum ŚląskiegoWszystko zaczęło się od

Muzeum Śląskie zostało powołane do życia uchwałą Sejmu Śląskiego z 23 stycznia 1929 i działało do wybuchu II wojny światowej w 1939. Restytuowane w 1984, w 2006 wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów. W 2015 instytucja uzyskała swoją nową, docelową siedzibę w nowoczesnym kompleksie gmachów w Katowicach przy ul. T. Dobrowolskiego 1.

Do najcenniejszych zbiorów Muzeum Śląskiego należą kolekcje: malarstwa polskiego sprzed i po 1945 roku (w której znajdują się prace m.in. Józefa Chełmońskiego, Artura Grottgera, Tadeusza Makowskiego, Jacka Malczewskiego, Jana Matejki, Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego), sztuki nieprofesjonalnej, fotografii artystycznej i dokumentalnej, plakatu polskiego oraz bogate zbiory etnograficzne i z zakresu polskiej plastyki scenicznej.

1929-2017

Zobacz historię Muzeum Śląskiego w filmowym skrócie

1929

Rozpoczęcie działalności

Uchwała Sejmu Śląskiego o formalnym powołaniu Muzeum Śląskiego oraz ogłoszenie pierwszego konkursu na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego (żadnego projektu nie przyjęto do realizacji).

Pierwszym dyrektorem muzeum był Tadeusz Dobrowolski. Jako organizator i autor koncepcji programowej instytucji rozpoczął gromadzenie pierwszych eksponatów, w tym: strojów ludowych, wyrobów rzemiosła artystycznego, obrazów oraz kolekcji sztuki sakralnej.

Oficjalnie Muzeum Śląskie rozpoczęło swoją działalność dnia 23 stycznia 1929 roku, a już w maju tego samego roku udostępniono pierwsze wystawy, które były eksponowane na piątym piętrze gmachu Urzędu Wojewódzkiego i Sejmu Śląskiego.

1936

Budowa przedwojennej siedziby Muzeum

Opracowanie statutu Muzeum Śląskiego oraz rozpoczęcie prac nad projektem siedziby Muzeum – jednego z najnowocześniejszych w ówczesnej Europie gmachu Muzeum Śląskiego, którego autorem był Karol Schayer.

Niestety mimo zakończenia prac budowlanych w 1939 roku, budynek nie doczekał się oficjalnego otwarcia. Zakończenie prac zbiegło się z wybuchem II wojny światowej i zamiast otwarcia była grabież symbolu polskości dokonana przez hitlerowców. Część zbiorów, którą udało się ocalić przed zniszczeniem przewieziono do Oberschlesisches Landesmuseum w Bytomiu, dzisiejszego Muzeum Górnośląskiego.

 

1940

Planowane otwarcie Muzeum

1941-44

Rozbiórka gmachu Muzeum Śląskiego przez okupanta

1981

Powstanie Społecznego Komitetu Odbudowy Muzeum Śląskiego

1984

Restytucja Muzeum Śląskiego

Restytucja Muzeum Śląskiego nastąpiła w grudniu 1984 roku. Tymczasową siedzibą muzeum został budynek dawnego hotelu z przełomu XIX i XX wieku, położony przy al. W. Korfantego 3, a dyrektorem został dr Lech Szaraniec. Adaptacja czteropiętrowego gmachu trwała do 1992 roku, kiedy to udostępniono ostatnie sale ekspozycyjne.

W 1988 roku, cztery lata po restytucji Muzeum Śląskiego, powróciła do Katowic przechowywana w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu część przedwojennych zbiorów placówki, w tym najcenniejsza kolekcja obrazów polskiego malarstwa dawnego, która dziś eksponowana jest na wystawie stałej w Galerii sztuki polskiej 1800–1945.

1986

Grunt przy ul. Ceglanej

Zapewnienie przez Miasto Katowice gruntu przy ul. Ceglanej na siedzibę nowego Muzeum Śląskiego, zwieńczone formalną darowizną gruntu w 2002 roku.

Ogłoszenie drugiego konkursu na budowę nowego gmachu Muzeum Śląskiego – zwycięzcą został Jan Fischer, prace projektowe trwały do 1990 roku.

1999

Komitet Budowy Nowego Gmachu MŚ

Rozpoczęcie działalności Komitetu Budowy Nowego Gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach.

2004

Proces inwestycyjny

Maj – zainicjowanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego prac nad przygotowaniem procesu inwestycyjnego budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

30 grudnia – porozumienie w sprawie zamiany nieruchomości przy ul. Ceglanej, przeznaczonej pod budowę Muzeum Śląskiego, na działki po byłej kopalni „Katowice”, zawarte pomiędzy Województwem Śląskim, Katowickim Holdingiem Węglowym SA, Spółką Restrukturyzacji Kopalń SA w Katowicach oraz Muzeum Śląskim w Katowicach.

2005

Projektowanie

Przekazanie terenu dawnej kopalni „Katowice” pod budowę Muzeum Śląskiego, co otworzyło drogę do prac przedprojektowych i projektowych nowego gmachu.

Styczeń – publiczna dyskusja na temat wizji nowego Muzeum Śląskiego – warsztaty organizowane przez Marszałka Województwa Śląskiego, których celem było wypracowanie wytycznych programowych i przestrzennych nowego Muzeum Śląskiego.

Lipiec – ogłoszenie konkursu na wykonanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

Grudzień – ogłoszenie wyników konkursu – uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę kompleksu nowego Muzeum Śląskiego w Katowicach.

2006

Konkurs

19 września – Zarząd Województwa Śląskiego przyjmuje projekt Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013 wraz z listą projektów o znaczeniu regionalnym do realizacji z funduszy europejskich. Na liście dużych projektów przedłożonych Komisji Europejskiej znalazła się „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

25 października – przyjęcie przez Sejmik Województwa Śląskiego zmian w wojewódzkim planie inwestycyjnym na poziomie odpowiadającym całkowitej wartości projektu „Budowa nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

30 października – ogłoszenie konkursu realizacyjnego, jednoetapowego, z zakresu projektowania architektoniczno-budowlanego, na wykonanie koncepcji architektonicznej nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

2 listopada – podpisanie porozumienia w sprawie współdziałania na rzecz budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego w Katowicach pomiędzy Województwem Śląskim, Miastem Katowice i Muzeum Śląskim.

2007

Wyniki

15 czerwca – ogłoszenie wyników międzynarodowego konkursu na wykonanie koncepcji architektonicznej nowego gmachu Muzeum Śląskiego.

Listopad – uzyskanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2008

Rozpoczęcie prac

7 lutego – zakończenie negocjacji i uroczyste podpisanie umowy na wykonanie projektu nowej siedziby Muzeum Śląskiego z pracownią Riegler Riewe Architekten z Grazu, laureatem pierwszej nagrody w konkursie i rozpoczęcie prac projektowych.

25 kwietnia – podpisanie umowy z inżynierem kontraktu, firmą ECM Group Polska Sp. z o.o. z Warszawy, która w zastępstwie Muzeum Śląskiego jako głównego inwestora realizowała prace projektowe i kontrolowała ich przebieg pod względem formalnoprawnym.

Czerwiec – przekazanie przez projektantów całości dokumentacji pokonkursowej, zawierającej szczegółowe rozwiązania technologiczno-materiałowe, projekt zagospodarowania terenu objętego konkursem oraz projekty infrastrukturalne.

2009

Maj – uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanej inwestycji.

Wrzesień – zatwierdzenie projektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowę.

2010

Kwiecień – ogłoszenie przetargu ograniczonego na wybór generalnego wykonawcy robót.

Maj – przekazanie wniosku aplikacyjnego do Komisji Europejskiej celem potwierdzenia wkładu finansowego ze środków Unii Europejskiej.

Grudzień – ogłoszenie wyboru generalnego wykonawcy, którym zostało polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex SA z Warszawy i Ferrovial Agroman SA z Madrytu.

2011

Luty – maj – realizacja przygotowawczych prac budowlanych takich jak m.in. wyburzenia, roboty instalacyjne, droga wewnętrzna.

7 czerwca – podpisanie umowy z generalnym wykonawcą nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

Lipiec 2011 – czerwiec 2013 – realizacja robót budowlanych związanych z nową siedzibą Muzeum.

2012

15 czerwca – ogłoszenie międzynarodowego konkursu na scenariusz wystawy stałej dotyczącej historii Górnego Śląska w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego.

Październik – obrady sądu konkursowego i ogłoszenie wyników konkursu na scenariusz wystawy stałej dotyczącej historii Górnego Śląska.

Grudzień – opracowanie koncepcji zagospodarowania dla północnego terenu byłej kopalni Katowice wraz z rewitalizacją zabytkowych obiektów poprzemysłowych.

2013

Czerwiec – zakończenie budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego przez generalnego wykonawcę, zgłoszenie obiektu do odbiorów technicznych.

Czerwiec – sierpień – procedury odbiorowe zakończone wystawieniem świadectwa przejęcia robót, adaptacja dawnego warsztatu elektryków.

9 sierpnia – podpisanie umowy na wykonanie projektu wystawy stałej historii Górnego Śląska, rozpoczęcie prac projektowych.

Wrzesień – grudzień – próby eksploatacyjne, odbiory końcowe oraz usuwanie wad i usterek stwierdzonych podczas odbiorów.

Październik – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu nowej siedziby Muzeum.

2014

Styczeń – przejęcie obiektu od generalnego wykonawcy do użytkowania przez Muzeum Śląskie.

Marzec – rozpoczęcie przenoszenia działów Muzeum do nowej siedziby.

Lipiec – zakończenie prac projektowych przy wystawie stałej dotyczącej historii Górnego Śląska.

27 sierpnia – ogłoszenie przetargu ograniczonego na realizację wystawy stałej historii Górnego Śląska.

8 września – podpisanie umowy o dofinansowanie II etapu rewitalizacji terenu byłej kopalni „Katowice” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014. Projekt obejmuje rewitalizację dawnych budynków łaźni głównej i stolarni wraz z budową niezbędnej infrastruktury i zagospodarowaniem terenu.

22 października – ogłoszenie przetargu nieograniczonego na wykonanie Systemu Informacji Wizualnej dla nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

2015

Otwarcie dla zwiedzających

Styczeń – czerwiec – realizacja wystaw stałych w nowej siedzibie Muzeum Śląskiego.

Luty – maj – realizacja systemu informacji wizualnej dla nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

Luty – Muzeum Śląskie na shortliście 40 najlepszych budynków w Europie nominowanych w 2015 roku do nagrody Mies van der Rohe Award.

Kwiecień – lipiec – dostawa sprzętu, wyposażenia i umeblowania do nowej siedziby Muzeum Śląskiego.

26 czerwca 2015 roku – otwarcie nowej siedziby dla zwiedzających.

 

2017

Finał II etapu rewitalizacji

Maj – otwarcie zrewitalizowanego budynku stolarni

Maj – EMYA 2017 – Wyróżnienie dla Muzeum Śląskiego w prestiżowym konkursie na Europejskie Muzeum Roku 2017

Wrzesień – otwarcie zrewitalizowanego budynku łaźni głównej

22 września – Živa Award 2017 – Wyróżnienie za „Otwartość i Dbałość o Publiczność” dla Muzeum Śląskiego

2018

Zamknięcie siedziby przy Al. Korfantego

Kwiecień – przeniesienie pozostałych działów Muzeum Śląskiego do siedziby przy ul. T. Dobrowolskiego w Strefie Kultury

Maj – oficjalne pożegnanie siedziby przy Al. Korfantego 3 podczas Nocy Muzeów

2019

90-lecie Muzeum Śląskiego

23 stycznia 2019 – rocznica 90-lecia istnienia zbiorów Muzeum Śląskiego

31 stycznia 2019 – uroczysty koncert w siedzibie NOSPR w Katowicach z okazji 90. rocznicy powstania Muzeum

31 stycznia 2019 – Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Muzeum Śląskiego nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn