A A A

Zakup programu do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją muzealną wraz z infrastrukturą serwerową

tablica informująca o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa

Muzeum Śląskie w Katowicach otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup programu do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją muzealną wraz z infrastrukturą serwerową.

W połowie 2016 roku zespół pracowników Muzeum Śląskiego w Katowicach rozpoczął prace mające na celu wybór nowego programu do zarządzania kolekcją muzealną. Na realizację zadania Muzeum Śląskie pozyskało dotację celową z Ministrestwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z przeznaczeniem na zakup systemu do ewidencjonowania i zarządzania kolekcją muzealną wraz z infrastrukturą serwerową, w tym zakup oprogramowania, uruchomienie nowej wyszukiwarki zbiorów w Internecie oraz zakup sprzętu niezbędnego do przechowywania danych.