A A A

28 maja zwiedzisz wystawy za 1 zł!

We wtorek 28 maja zwiedzicie nasze wystawy stałe i czasowe za 1 zł!
 
W związku z organizacją INDUSTRIADY w najbliższą sobotę, na którą wejście udostępniamy bezpłatnie, ten wtorek będzie dniem płatnym – za symboliczną złotówkę.
 
Nie dotyczy to osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu na podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.

Pozostałe ,