A A A

„Organizacja i prowadzenie inwestycji związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych” / Nowy termin szkolenia

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Organizacja i prowadzenie inwestycji związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych”, które odbędzie się 5 grudnia.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz gości indywidualnych.

Pracownicy Muzeum Śląskiego oraz specjalnie zaproszeni prelegenci m.in. Sveinung Krokann Berg z Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego przybliżą zagadnienia związane z prowadzeniem inwestycji mających na celu rewitalizację obszarów poprzemysłowych, obejmujące:

  • proces inwestycyjny w projektach rewitalizacyjnych;
  • nadzór i uzgodnienia konserwatorskie przy obiektach zabytkowych;
  • podejście do zachowania/pracy z dziedzictwem w Polsce i Norwegii;
  • priorytety na przyszłość Muzeum Śląskiego oraz NIKU w odniesieniu do dziedzictwa.

Kolejna część szkolenia poświęcona zostanie działaniom miękkim jako integralnej części projektu. Omówione zostaną zagadnienia:

  • Czym są działania miękkie w działaniach projektowych?
  • Między teorią a praktyką, czy jest miejsce na porażki w działaniach?
  • Dla kogo działania miękkie są bardziej pożyteczne?
  • Dla odbiorcy czy dla wykonawcy?
  • tym i nie tylko będziemy chcieli się podzielić w czasie spotkania?

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski oraz angielski – do dyspozycji uczestników szkolenia będzie tłumacz, który będzie pomagał w swobodnej rozmowie z prelegentami.

Szkolenie rozpoczyna się o godz. 11:00 (sala A, poziom -3, budynek administracyjny Muzeum Śląskiego), przybliżony czas zakończenia 14:00.

Zapisy pod adresem email.: szkolenia@muzeumslaskie.pl

Liczba miejsc ograniczona!

Szkolenia to część oferty kulturalnej towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” dofinansowanemu z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 1           Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 24

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Pozostałe ,