A A A

„Organizacja i prowadzenie inwestycji związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych” / SZKOLENIE ODWOŁANE

Z PRZYCZYN LOSOWYCH SZKOLENIE ZOSTAŁO ODWOŁANE. NOWY TERMIN SZKOLENIA ZOSTANIE PODANY WKRÓTCE.

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Organizacja i prowadzenie inwestycji związanych z rewitalizacją terenów poprzemysłowych”, które odbędzie się 14 listopada.

Szkolenie kierowane jest do przedstawicieli instytucji kultury, organizacji pozarządowych oraz gości indywidualnych.

Pracownicy Muzeum Śląskiego oraz specjalnie zaproszeni prelegenci m.in. Sveinung Krokann Berg z Norweskiego Instytutu Badań Dziedzictwa Kulturowego przybliżą zagadnienia związane z prowadzeniem inwestycji mających na celu rewitalizację obszarów poprzemysłowych, obejmujące:

  • proces inwestycyjny w projektach rewitalizacyjnych;
  • nadzór i uzgodnienia konserwatorskie przy obiektach zabytkowych;
  • podejście do zachowania/pracy z dziedzictwem w Polsce i Norwegii;
  • priorytety na przyszłość Muzeum Śląskiego oraz NIKU w odniesieniu do dziedzictwa.

Kolejna część szkolenia poświęcona zostanie działaniom miękkim jako integralnej części projektu. Omówione zostaną zagadnienia:

  • Czym są działania miękkie w działaniach projektowych?
  • Między teorią a praktyką, czy jest miejsce na porażki w działaniach?
  • Dla kogo działania miękkie są bardziej pożyteczne?
  • Dla odbiorcy czy dla wykonawcy?
  • tym i nie tylko będziemy chcieli się podzielić w czasie spotkania?

Spotkanie będzie tłumaczone na język polski oraz angielski – do dyspozycji uczestników szkolenia będzie tłumacz, który będzie pomagał w swobodnej rozmowie z prelegentami.

Szkolenie rozpoczyna się o godz. 11:00 (sala A, poziom -3, budynek administracyjny Muzeum Śląskiego), przybliżony czas zakończenia 14:00.

Zapisy pod adresem email.: m.iwanowska@muzeumslaskie.pl

Liczba miejsc ograniczona!

 

Szkolenia to część oferty kulturalnej towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” dofinansowanemu z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 1           Logotyp Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.                Rewitalizacja dawnej łaźni Gwarek 24

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonejkonkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Pozostałe ,