A A A

Poruszanie się po terenie Muzeum podczas Nocy Muzeów – najważniejsze informacje

Dojazd do Muzeum Śląskiego

Ścieżki

Z uwagi na ogrodzenie terenu wokół wieży, od strony parkingu miejskiego w Strefie Kultury prowadzą ścieżki najbardziej wysunięte na południe. Droga prowadząca do budynku wystaw oraz budynku administracyjnego jest płaska. Niektóre trasy łączące pozostałe budynki są miejscami nachylone.

Komunikacja miejska

Do przystanku Strefa Kultury Muzeum Śląskie dojeżdża z dworca niskopodłogowy autobus 940.

W głębi przystanku znajduje się winda, którą można się dostać na poziom terenu Muzeum. Najbliżej wyjścia z windy jest budynek administracyjny.

Samochód

Wjazd na parking podziemny znajduje się od ul. T. Dobrowolskiego. Na parkingu znajdują się miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Parking jest niedostępny dla samochodów z napędem LPG. W tej sytuacji prosimy o skorzystanie z parkingu miejskiego, znajdującego się w pobliżu wieży szybu Warszawa II. W czasie Nocy Muzeów parking miejski będzie bezpłatny.

Koncert zespołu Sorry Boys, godz. 23.15

Koncert odbędzie się na parkingu naziemnym Muzeum. Droga prowadząca na parking jest częściowo nachylona. Z parkingu naziemnego można dostać się windą terenową do budynku Łaźni. Przy namiocie realizatorów koncertu znajduje się platforma dla osób poruszających się na wózkach. Jest tam także zainstalowana pętla indukcyjna.

Wejście do budynku Łaźni (wystawa Głusza) i na plac Fajrant (warsztaty neonów)

Do budynku Łaźni prowadzą dwa wejścia od strony północnej, na parterze i pierwszym piętrze. Wejście na parterze znajduje się bliżej szklanego budynku Holu Centralnego. Z poziomu parteru można wjechać windą na pierwsze piętro. Tam znajduje się wejście na wystawę Głusza i drugie wejście do budynku, przez które można dostać się na plac Fajrant wyposażony w stoliki szachowe i miejsca do siedzenia. Do budynku Łaźni można dotrzeć także z parkingu zewnętrznego windą terenową, która prowadzi wprost na plac Fajrant.

Przestrzenie

Budynki są wyposażone w windy. W budynku wystaw winda znajduje się poza strefą zwiedzania, dlatego po zwiedzeniu poziomu -2 należy poinformować przy kasach o konieczności skorzystania z windy prowadzącej na poziom -4. Rampa, która łączy dwa poziomy wystaw nie jest pochylnią, posiada zbliżone nachylenie do pochylni, jednak nie jest wyposażona w poręcze.

W budynku głównym oraz administracyjnym na każdym piętrze są toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Takie same toalety są dostępne w budynkach Spichlerza, Stolarni i Łaźni. W dostępnych toaletach w Stolarni i Łaźni znajdują się przewijaki.
W pobliżu kas znajdują się dwa wózki dostępne na życzenie.
Za kasami głównymi znajduje się Strefa Wyciszenia Interim.
W budynku Holu Centralnego jest pokój opieki nad dzieckiem.

W razie pytań prosimy o kontakt: dostepnosc@muzeumslaskie.pl

Mapa terenu Muzeum Śląskiego z dostępnymi atrakcjami w czasie Nocy Muzeów.

Pozostałe ,