Ksiądz dr Emil Szramek. Działalność i dzieła. Materiały posesyjne

1.50  z VAT

Materiały z sesji naukowej, która odbyła się 10 czerwca 1994 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach.

Kategorie: , ,

Opis

Praca zbiorowa pod redakcją: Jana Malickiego i Józefa Śliwioka

Syn Ziemi Śląskiej, człowiek wielkiego serca i umysłu oraz pozytywnego działania. Należał do najwybitniejszych duszpasterzy i humanistów okresu międzywojennego. Był krzewicielem polskiej kultury na Śląsku.

Ksiądz dr Emil Szramek jest autorem około dwustu publikacji z zakresu historii Kościoła, nowożytnych dziejów Śląska, historii kultury i sztuki, etnografii, socjologii, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Był m.in. współtwórcą Towarzystwa im. św. Jacka (1917) oraz Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku (1920). Redagował „Głosy znad Odry” i „Roczniki Nauk na Śląsku”. W roku 1935 wyróżniony został za pracę naukową Srebrnym Wawrzynem Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. Zmarł zamęczony w Dachau 13 stycznia 1942 roku.

Obecnie toczy się postępowanie beatyfikacyjne Księdza Prałata doktora Emila Szramka. Górnośląskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Katowicach uczciło pamięć i przybliżyło postać Księdza poprzez sesję naukową – „Ksiądz dr Emil Szramek – działalność i dzieła”, która odbyła się 10 czerwca 1994 roku w Muzeum Śląskim w Katowicach. Cztery podstawowe referaty zostały przedstawione przez: prof. dr hab. Krystynę Heską-Kwaśniewicz, ks. Henryka Pykę, prof. dr hab. Jerzego Pośpiecha i prof. dr hab. Grażynę Szewczyk. Sesję naukową swą obecnością zaszczycił Ksiądz Arcybiskup dr Damian Zimoń, ówczesny Metropolita Katowicki. Uczestniczyli w niej przedstawiciele śląskiej nauki, kultury i sztuki, duchowieństwa, powstańców śląskich oraz młodzieży akademickiej, członkowie i sympatycy GTPN, jak również przedstawiciele władz administracyjnych województwa katowickiego i miasta Katowic. […].

[ze wstępu]

Informacje dodatkowe

Spis treści

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne
– Prof dr hab. KRYSTYNA HESKA-KWAŚNIEWICZ – „Ks. dr E. Szramek – życie i działalność"
– Ks. HENRYK PYKA – „Mecenat artystyczny Ks. dra E. Szramka w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Katowicach"
– Prof. dr hab. JERZY POŚPIECH – „Ks. dr E. Szramek jako folklorysta"
– Prof. dr hab. GRAŻYNA SZEWCZYK – „Niemieckie źródła rozprawy Ks. dra E. Szramka: Śląsk jako problem socjologiczny"
– Głosy w dyskusji
– Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa ks. dr. Emila Szramka
– Dodatkowe materiały
– Album zdjęć z sesji naukowej

Numer ISBN

83-903044-0-6

Dane szczegółowe

Format B5, 88 stron, oprawa miękka, ilustracje kolorowe i czarno-białe, bibliografia podmiotowo-przedmiotowa, rok wydania 1994.