Promocja!

Śląskie Prace Prahistoryczne, tom 8

18.00  z VAT

Najniższa cena z ostatnich 30 dni: 18.00 .

Ósmy już tom serii poświęconej zagadnieniom z dziedziny archeologii Górnego Śląska koncentruje się wokół badań przeprowadzonych w Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Czeladzi, Gliwicach i Bytomiu oraz w powiatach rybnickim i raciborskim.

Kategorie: ,

Opis

Red. naukowa: Małgorzata Kurgan-Przybylska

Ósmy już tom serii poświęconej zagadnieniom z dziedziny archeologii Górnego Śląska koncentruje się wokół badań przeprowadzonych w Dąbrowie Górniczej, Sławkowie, Czeladzi, Gliwicach i Bytomiu oraz w powiatach rybnickim i raciborskim. Prace na ww. stanowiskach prowadzone były w różnych odstępach czasu, w niektórych przypadkach na przełomie wieków, w większości w latach 2013–2014. Zgromadzony materiał naukowy i wykorzystana bibliografia starają się odzwierciedlić najnowszy stan wiedzy dotyczący ujętych w spisie treści zagadnień podjętych w niniejszym tomie. Pośród nich odnajdą Państwo kwestie związane z domniemanym skarbem z końca epoki brązu (powiat rybnicki), cmentarzyskami ludności kultury łużyckiej (Strzemieszyce Wielkie), monetami rzymskimi, wybranymi odcinkami murów miejskich, pochówkami zwierzęcymi czy pracami prowadzonymi w kościele Podwyższenia Świętego Krzyża i św. Mikołaja w Sławkowie.

 

Spis treści / Contents
Przemysław Dulęba, Jacek Soida
BADANIA WYKOPALISKOWE NA STANOWISKU 13 W SAMBOROWICACH, POW. RACIBORSKI W LATACH 2013–2014
(Excavation research at Site 13 in Samborowice, Racibórz District in 2013–2014. Summary)

Michał Bugaj, Marcin M. Przybyła, Monika Michnik
BRANSOLETA I DOMNIEMANY SKARB Z KOŃCA EPOKI BRĄZU–POCZĄTKU WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA Z MIEJSCOWOŚCI CZERWIONKA-LESZCZYNY, POW. RYBNICKI
(A bracelet and a putative hoard from the Late Bronze Age–Early Iron Age from the locality of Czerwiona-Leszczyny, Rybnik District, Śląskie Voivodeship. Summary)

Aleksandra Rogaczewska
CMENTARZYSKO LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-STRZEMIESZYCACH WIELKICH
(A cemetery of the Lusatian Culture population in Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie. Summary)

Przemysław Dulęba, Jacek Soida
OSADNICTWO KULTURY LATEŃSKIEJ W REJONIE SAMBOROWIC, POW. RACIBORSKI. WYNIKI BADAŃ POWIERZCHNIOWYCH Z LAT 2013–2015
(La Tène Culture settlement in the area of Samborowice, Racibórz District. Results of field surveys from the years 2013–2015. Summary)

Przemysław Dulęba, Jacek Soida, Piotr Wysocki
MONETY RZYMSKIE ZE STANOWISKA 11 W PIETROWICACH WIELKICH, POW. RACIBORSKI
(Roman coins from Site 11 in Pietrowice Wielkie, Racibórz District. Summary)

Aleksandra Rogaczewska
WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PÓŁNOCNEGO ODCINKA MIEJSKIEGO MURU OBWODOWEGO CZELADZI, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
(Results of archaeological examinations of the northern segment of the urban circumferential masonry wall of Czeladź, Śląskie Voivodeship. Summary)

Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz
BADANIA ARCHEOLOGICZNE ODCINKA MURÓW MIEJSKICH PRZY UL. BASZTOWEJ I UL. MATEJKI W GLIWICACH
(Archaeological examinations of a segment of urban masonry walls at Basztowa Street and Matejki Street in Gliwice. Summary)

Monika Łyczak, Agnieszka Książyńska
BADANIA ARCHEOLOGICZNE W NAWIE GŁÓWNEJ KOŚCIOŁA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO I ŚW. MIKOŁAJA W SŁAWKOWIE
(Archaeological research in the main nave of the Exaltation of the Holy Cross and St Nicholas Church in Sławków. Summary)

Piotr Kolasa, Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj
ŚLADY OSADNICTWA WIELOKULTUROWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-ŁOŚNIU. ZAGADNIENIA NIE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ GÓRNICTWA I HUTNICTWA OŁOWIU
(Traces of multicultural settlement at Site 8 in Dąbrowa Górnicza-Łosień. Summary)

Danuta Makowicz-Poliszot, Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szymon Szmoniewski
POCHÓWKI ZWIERZĘCE ZE STANOWISK NR 2 I 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-ŁOŚNIU, WOJ. ŚLĄSKIE W ŚWIETLE ANALIZY ARCHEOZOOLOGICZNEJ
(Animal burials from Sites 2 and 8 in Dąbrowa Górnicza-Łosień, Śląskie Voivodeship in the light of archaeozoological analysis. Summary)

Renata Abłamowicz
ZWIERZĘCE SZCZĄTKI KOSTNE Z WYKOPALISK W MIEJSCOWOŚCI BYTOM, STANOWISKO 2 (PLAC KOŚCIUSZKI), WOJ. ŚLĄSKIE
(Animal bone remains from excavations in Kościuszki Square (Site 2) in Bytom, Śląskie Voivodeship. Summary)

Informacje dodatkowe

Spis treści

Spis treści / Contents
Przemysław Dulęba, Jacek Soida BADANIA WYKOPALISKOWE NA STANOWISKU 13 W SAMBOROWICACH, POW. RACIBORSKI W LATACH 2013–2014
Excavation research at Site 13 in Samborowice, Racibórz District in 2013–2014. Summary
Michał Bugaj, Marcin M. Przybyła, Monika Michnik BRANSOLETA I DOMNIEMANY SKARB Z KOŃCA EPOKI BRĄZU–POCZĄTKU WCZESNEJ EPOKI ŻELAZA Z MIEJSCOWOŚCI CZERWIONKA-LESZCZYNY, POW. RYBNICKI
A bracelet and a putative hoard from the Late Bronze Age–Early Iron Age from the locality of Czerwiona-Leszczyny, Rybnik District, Śląskie Voivodeship. Summary
Aleksandra Rogaczewska CMENTARZYSKO LUDNOŚCI KULTURY ŁUŻYCKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-STRZEMIESZYCACH WIELKICH
A cemetery of the Lusatian Culture population in Dąbrowa Górnicza-Strzemieszyce Wielkie. Summary
Przemysław Dulęba, Jacek Soida OSADNICTWO KULTURY LATEŃSKIEJ W REJONIE SAMBOROWIC, POW. RACIBORSKI. WYNIKI BADAŃ POWIERZCHNIOWYCH Z LAT 2013–2015
La Tène Culture settlement in the area of Samborowice, Racibórz District. Results of field surveys from the years 2013–2015. Summary
Przemysław Dulęba, Jacek Soida, Piotr Wysocki MONETY RZYMSKIE ZE STANOWISKA 11 W PIETROWICACH WIELKICH, POW. RACIBORSKI
Roman coins from Site 11 in Pietrowice Wielkie, Racibórz District. Summary
Aleksandra Rogaczewska WYNIKI BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH PÓŁNOCNEGO ODCINKA MIEJSKIEGO MURU OBWODOWEGO CZELADZI, WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE
Results of archaeological examinations of the northern segment of the urban circumferential masonry wall of Czeladź, Śląskie Voivodeship. Summary
Monika Michnik, Radosław Zdaniewicz BADANIA ARCHEOLOGICZNE ODCINKA MURÓW MIEJSKICH PRZY UL. BASZTOWEJ I UL. MATEJKI W GLIWICACH
Archaeological examinations of a segment of urban masonry walls at Basztowa Street and Matejki Street in Gliwice. Summary
Monika Łyczak, Agnieszka Książyńska BADANIA ARCHEOLOGICZNE W NAWIE GŁÓWNEJ KOŚCIOŁA PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO I ŚW. MIKOŁAJA W SŁAWKOWIE
Archaeological research in the main nave of the Exaltation of the Holy Cross and St Nicholas Church in Sławków. Summary
Piotr Kolasa, Dariusz Rozmus, Joanna Tokaj ŚLADY OSADNICTWA WIELOKULTUROWEGO W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-ŁOŚNIU. ZAGADNIENIA NIE ZWIĄZANE Z TEMATYKĄ GÓRNICTWA I HUTNICTWA OŁOWIU
Traces of multicultural settlement at Site 8 in Dąbrowa Górnicza-Łosień. Summary
Danuta Makowicz-Poliszot, Dariusz Rozmus, Bartłomiej Szymon Szmoniewski POCHÓWKI ZWIERZĘCE ZE STANOWISK NR 2 I 8 W DĄBROWIE GÓRNICZEJ-ŁOŚNIU, WOJ. ŚLĄSKIE W ŚWIETLE ANALIZY ARCHEOZOOLOGICZNEJ
Animal burials from Sites 2 and 8 in Dąbrowa Górnicza-Łosień, Śląskie Voivodeship in the light of archaeozoological analysis. Summary
Renata Abłamowicz ZWIERZĘCE SZCZĄTKI KOSTNE Z WYKOPALISK W MIEJSCOWOŚCI BYTOM, STANOWISKO 2 (PLAC KOŚCIUSZKI), WOJ. ŚLĄSKIE
Animal bone remains from excavations in Kościuszki Square (Site 2) in Bytom, Śląskie Voivodeship. Summary

Dane szczegółowe

Format 164 x 234 mm, 248 stron, oprawa miękka, papier matowy, ilustracje kolorowe i czarno-białe, tekst w języku polskim, streszczenia artykułów w języku angielskim, rok wydania 2017.