A A A

Seminarium „Sztuka udostępniania”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na seminarium „Sztuka udostępniania”, które odbędzie się 24 listopada, o godz. 9.00 w audytorium Muzeum Śląskiego.

Seminarium  „Sztuka udostępniania” będzie dotyczyło relacji między identyfikacją językową a tożsamością kulturową. Jako osoby słyszące, słabosłyszące, głuchoniewidome, g/Głuche będziemy rozmawiać o różnych sposobach komunikacji, które określają nasze miejsce w kulturze.  Celem spotkania ma być wymiana doświadczeń i wzajemne zrozumienie osób, które są zarówno odbiorcami jak i twórcami oferty kulturalnej, ale komunikują się za pomocą różnych form przekazu. Seminarium ma formułę otwartą. Jest adresowane do osób zajmujących się dostępnością, praktyków kultury, muzealników, projektantów, ale także osób związanych z sektorem edukacji.

Seminarium tłumaczone będzie na polski język foniczny i polski język migowy. Podczas wydarzenia będą dostępne napisy na żywo oraz pętla indukcyjna.

Istnieje możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta. W sprawie asysty oraz informacji o dodatkowych potrzebach prosimy o kontakt: a.dabrowa@muzeumslaskie.pl.

Wydarzenie będzie transmitowane on-line na kanale YouTube i Facebooku Muzeum Śląskiego.

RAMOWY PROGRAM:

 • 9.00 do 09.30 wprowadzenie, moderacja
 • 9.30 do 10.30 I blok osoby Głuche posługujące się językami migowymi
 • 10.30 do 11.30 II blok osoby słabosłyszące
 • 11.30 do 12.30 III blok osoby głuchoniewidome
 • 12.30 do 13.00 IV blok osoby słyszące
 • 13.00 do 13.30 przerwa na lunch
 • 13.30 do 15.00 moderowana dyskusja samorzeczników i pytania od publiczności
 • Zakończenie

 

Wskazówki dojazdu oraz szczegółowy opis dostępności:

Dostępność architektoniczna

 • W budynku administracyjnym znajdują się windy.
 • Na każdym poziomie są toalety dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Pokój do opieki nad dzieckiem znajduje się w budynku głównym, do którego można się dostać przejściem podziemnym przez sklepik muzealny na poziomie -2.
 • Na parkingu podziemnym oraz naziemnym znajdują się miejsca wyznaczone dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W sali audytoryjnej miejsca dla osób na wózkach znajdują się w pierwszym rzędzie, wejście do sali z poziomu -4.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

 • Recepcja na poziomie 0 oraz sala audytoryjna wyposażone są w pętlę indukcyjną.
 • Wydarzenie będzie tłumaczone na polski język migowy i polski język foniczny.
 • Napisy na żywo.

Strefa wyciszenia i asysta

 • Po wcześniejszym zgłoszeniu można wypożyczyć słuchawki wyciszające.
 • W sąsiednim budynku znajduje się strefa wyciszenia, do której zaprowadzi asystent-wolontariusz (wolontariusze mają na sobie czarne koszulki z napisem „Wolontariusz”).
 • Osoby, które potrzebują wsparcia asystenta, prosimy o kontakt.

Dojazd do Muzeum Śląskiego

Komunikacja miejska

 • Do przystanku Strefa Kultury Muzeum Śląskie dojeżdża z dworca niskopodłogowy autobus linii 940. W głębi przystanku znajduje się winda, którą można się dostać na poziom Muzeum. Po wyjściu z windy widoczny będzie najwyższy ze szklanych budynków. To budynek administracyjny.


Samochód

 • Wjazd na parking naziemny i podziemny znajduje się od ul. T. Dobrowolskiego. Na obydwu parkingach są wyznaczone miejsca dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Z parkingu podziemnego mogą korzystać kierowcy pojazdów do 2 m wysokości, bez napędu LPG. Z parkingu podziemnego można dostać się windą bezpośrednio do budynku administracyjnego.
 • Wejście górne do audytorium jest na poziomie -3A, a wejście dolne z miejscami dla osób na wózkach na poziomie -4.

 

Pozostałe ,