A A A

Szychta Kreatywna 2024 / W głąb ziemi

Serdecznie zapraszamy na ostatnią już edycję Szychty Kreatywnej. Podczas poprzednich Szycht rozmawialiśmy o rzemiośle i rzemieślnikach, przypominaliśmy sobie, jak wyglądały wakacje w dawnych latach, zwiedzaliśmy ogródki działkowe, a teraz wejdziemy w głąb ziemi!

Przygotowaliśmy dla Was m. in. warsztaty, spotkania poświęcone archeologii, geologii, ekologii oraz przemysłowi wydobywczemu, a także oprowadzania kuratorskie, oprowadzania po Muzeum Hutnictwa w Chorzowie i Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach, a na zakończenie koncert Big Bandu Śląskiego!

PROGRAM WYDARZEŃ:

„W głąb ziemi” – czy czarny może inspirować? – linorytnicze warsztaty rodzinne

7.02 i 8.02 / godz. 11.00

Kolor nieodłącznie kojarzony z kopalnią to czerń. Czy po ten kolor często sięgają artyści? W poszukiwaniu czerni udamy się na wystawę Galerii Plastyki Nieprofesjonalnej, aby porozmawiać o czarno-białych grafikach i inspiracjach twórców działających w tej dziedzinie. Podczas twórczej części spotkania sami zmierzymy się z tą barwą, tworząc własne linoryty.

Uwaga:

Z racji użycia w części praktycznej dłuta do linorytu, ten etap pracy może wykonać tylko osoba dorosła bądź dziecko za zgodą opiekuna. Część projektową, przeniesienie wzoru na linoleum oraz pamiątkowe odbitki uczestnicy wykonują wspólnie!

Po co Celtom węgiel? – spotkanie z archeologiem Jackiem Soidą

15.02 / czwartek / godz. 17.00 // KUP BILET

Skąd u Celtów węgiel? Czy wykorzystywali go jako opał, a może do innych celów? Czy historia węgla na Górnym Śląsku może sięgać dalej aniżeli XVI wieku?  O tym oraz o poszukiwaniu Celtów w okolicach Raciborza będzie można przekonać się na spotkaniu z Jackiem Soidą.

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Melting Pott. Wystawa fotografii Tilla Brönnera

22.02 / czwartek / godz. 17.00 // KUP BILET

Wystawa Melting Pott. Wystawa fotografii Tilla Brönnera jest wyborem 57 wielkoformatowych wizerunków wykonanych przez Tilla Brönnera podczas jego rocznej eksploracji Zagłębia Ruhry. W trakcie swojego projektu artysta uwieczniał na fotografiach mieszkańców tego terenu, otoczenie, przemysł i architekturę. Wizerunki te pochodzą z lat 2018–2019. Przyglądając się fotografiom, odkryjemy miejsce, w którym początek rewolucji przemysłowej sięga połowy XVIII wieku.

Zwiedzanie Muzeum Hutnictwa Cynku WALCOWNIA w Katowicach

23.02 / piątek / godz. 17.00 // KUP BILET

Zwiedzanie i rozruch maszyn! Byli pracownicy opowiedzą o historii hutnictwa cynku i hut na Górnym Śląsku, w szczególności w Szopienicach, i ich znaczeniu. Podczas oprowadzania uczestnicy będą mieć możliwość zwiedzić również wystawę amerykańskich motocykli!

Wydobycie paliw kopalnych – jego plusy i minusy – spotkanie

29.02 / czwartek / godz. 17.00 // KUP BILET

W 1434 roku miało miejsce pierwsze udokumentowane wydobycie węgla kamiennego na polskich ziemiach, a jego opis znajduje się w księgach miasta Nowa Ruda na Dolnym Śląsku.

W Górnośląskim Zagłębiu Węglowym eksploatacja węgla kamiennego trwa nieprzerwanie co najmniej od 1542 roku. W ciągu ostatnich 200 lat na obszarze blisko 1850 km kwadratowych wydobyto na powierzchnię miliardy metrów sześciennych skał i wydrążono dziesiątki tysięcy kilometrów podziemnych chodników, z których najgłębsze sięgają 1200 metrów. Nie można również pominąć faktu, że w górnośląskich kopalniach pracowało kiedyś 400 tys. górników, a jeszcze więcej w firmach okołogórniczych.

Jednak mimo wielu plusów, należy też pamiętać o  skutkach długotrwałej i intensywnej eksploatacji, która odcisnęła piętno na środowisku naturalnym całego regionu, m.in. poprzez rozległe i nieodwracalne deformacje powierzchni terenu powodowane jego osiadaniem.

Podczas spotkania przedstawione zostaną zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki wydobycia paliw kopalnych.

W tym czasie – zwiedzanie Muzeum Hutnictwa w Chorzowie

1.03 / piątek / godz. 14.30 // KUP BILET

Przewodnikiem po wystawie będzie były pracownik huty. Tematy, które poruszy w czasie zwiedzania, będą ściśle związane z jej historią, nawiąże także do swoich doświadczeń z pracy.

Ceramika nerikomi- barwy ziemi – warsztaty z Mariolą Drabek-Przednowek

2.03 / sobota / 11.00 i 14.00 // KUP BILET

Nerikomi  to tradycyjna metoda tworzenia ceramiki poprzez łączenie kolorowych glin. Technika ta jest niezwykle organiczna opierająca się na naturalnym zróżnicowaniu kolorystycznym glin dostępnych w naszym otoczeniu. Dzięki umiejętnemu ich łączeniu powstają na powierzchni naczynia ceramicznego dekoracyjne, niepowtarzalne smugi, marmurki, a nawet geometryczne wzory. Przy tworzeniu nerikomi ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia.

Żywy kamieniołom – wykład i warsztat z Agnieszką Chećko z GEOsfery Jaworzno

9.03 / sobota / godz. 11.00 i 14.00 // KUP BILET

Wykład obejmuje omówienie historii geologicznej Ziemi oraz odniesienie do zapisu kopalnego dostępnego w wyrobiskach poeksploatacyjnych naszego regionu (w trakcie wykładu zostaną zaprezentowane oryginalne skamieniałości megafauny). W części warsztatowej uczestnicy zaprojektują zagospodarowanie kamieniołomu. Każdy z uczestników otrzyma geologiczny „upominek”.

Spotkanie wokół książki „Miasto w procesie. Wielki dizajn z sąsiedztwa”

12.03 / wtorek / godz. 17.00

Spotkanie wokół książki będącej podsumowaniem poprzednich edycji projektu Szychty Kreatywnej oraz Miasta w procesie. W czasie spotkania z zaproszonymi gośćmi będziemy chcieli podsumować dotychczasowe działania oraz przyjrzeć się aktualnym zjawiskom z dziedziny: rzemiosła, dizajnu oraz fotografii.

Wstęp wolny.

Jak obliczyć ślad węglowy? – pokaz dla dorosłych i młodzieży z aktywnym uczestnictwem

16.03 / sobota / godz. 11.00 // KUP BILET

Jednym z naturalnych procesów, które występują na Ziemi, są zmiany klimatu. Obecna jego zmiana ma charakter antropogeniczny, co oznacza, iż w największym stopniu jest powodowana bezpośrednią lub pośrednią działalnością człowieka, a nie czynnikami naturalnymi. Coraz częściej mówi się, że skamieliny, jakie pozostawi po sobie na planecie człowiek, będą miały postać milionów ton plastiku. Niestety, nasza planeta będzie także naznaczona milionami śladów węglowych i to nie tylko tych bezpośrednio pochodzących ze spalania paliw kopalnych. Ślad węglowy ma dzisiaj dosłownie wszystko: od banana kupowanego w warzywniaku po wystawę w galerii sztuki.

Podczas warsztatów zostanie pokazane na konkretnym przykładzie, czym jest coraz częściej wzmiankowany ślad węglowy i czy jego obliczanie jest nam potrzebne w życiu codziennym.

Ponadto każdy z uczestników warsztatów otrzyma wykonane z drewna elektryczne drzewko.

To rękodzieło również pozostawiło po sobie ślad węglowy, a jakiej jest on skali, przekonają się uczestnicy warsztatów już wkrótce.

Finał Szychty Kreatywnej – uroczysty koncert zespołu Big Band Śląski

17.03/ niedziela / 18.00 // KUP BILET

Podczas wydarzenia podsumujemy dotychczasowe działania w ramach projektu rewitalizacji dawnej łaźni Gwarek, aby na zakończenie wspólnie wysłuchać utworów zespołu, który łączy w swej twórczości klasykę z nowoczesnością, jednocześnie podtrzymując najpiękniejsze tradycje polskich bandów jazzowych.

 

Szychta Kreatywna to część oferty kulturalnej towarzyszącej projektowi „Przebudowa i adaptacja zabytkowego budynku dawnej łaźni Gwarek na magazyn studyjny Muzeum Śląskiego w Katowicach” dofinansowanemu z Programu „Kultura” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014–2021.

logotypy: funduszy norweskich, MKiDN, Województwa Śląskiego oraz flaga i godło Polski

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

Pozostałe ,