A A A

Teatr w Muzeum: Nieposkromienie, reż. Maria Pietrusza-Budzyńska / wydarzenie towarzyszące wystawie „Pierwiastek żeński”

Serdecznie zapraszamy na spektakl „Nieposkromienie” w reżyserii Marii Pietruszy-Budzyńskiej, który zostanie wystawiony w Audytorium Muzeum Śląskiego 8 grudnia o godz. 18.00. Pokaz spektaklu jest wydarzeniem towarzyszącym wystawie „Pierwiastek żeński. Artystki nieprofesjonalne ze zbiorów Muzeum Śląskiego w Katowicach”.

Muzeum Śląskie od wielu lat współpracuje z Fundacją Teatroterapia Lubelska, corocznie prezentując swoje zbiory  w Galerii Art Brut w Lublinie. Kontakty te zaowocowały na wielu polach (wspólne badania, projekty naukowe i popularyzatorskie). Premierowy spektakl „Nieposkromienie” doskonale wpisuje się w charakter wystawy „Pierwiastek żeński”, gdyż ukazuje skomplikowane relacje artystek nurtu art brut z otoczeniem.

„Nieposkromienie” to sztuka, która powstała na podstawie „Poskromienia złośnicy” Szekspira, odczytanego poprzez doświadczenie osób tworzących grupę teatralną Teatroterapii Lubelskiej.

Początkiem pracy nad tekstem było spotkanie i rozmowa z uczestnikami Teatroterapii, skupione wokół ich przeżyć i przemyśleń związanych z miłością i erotyką.

Sceny, wątki i postaci ze sztuki Szekspira zostały skonfrontowane ze sprawami żyjących dziś w Polsce ludzi z niepełnosprawnością. Na czym polega ich poskromienie? Wobec czego buntują się dzisiejsze Kasie?

Z kolejnych rozmów z założycielką Teatroterapii Lubelskiej, Marią Pietrusza-Budzyńską oraz z jej podopiecznymi w zderzeniu z sytuacjami z szekspirowskiego „Poskromienia złośnicy”, wyłaniały się kolejne sceny o miłości, o seksie, o niemożliwości spełnienia, o zablokowanych pragnieniach, o osamotnieniu i bólu.

Tekst „Nieposkromienia” stara się zachować komediowo-tragiczny charakter Szekspirowskiego oryginału. Plotą się ze sobą romansowe historie, publicystyczne fakty i skecze oparte na rzeczywistych doświadczeniach.

 

8 grudnia 2023 / piątek / godz. 18.00
Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 / Audytorium
Wstęp: 1 zł // KUP BILET

Pozostałe ,