A A A

Dobiesław Gała. Metaobszary

Charakterystyczne dla twórczości Dobiesława Gały – artysty rzeźbiarza – jest tworzenie hybryd rysunku i rzeźby oraz malarstwa i rzeźby. Rozpoczynając od płaskiej powierzchni arkusza papieru czy podobrazia, twórca stosuje zabiegi odbiegające od klasycznego rysowania czy malowania. Nacinanie, wydrapywanie, wgniatanie czy też mnogie nawarstwianie farb, pigmentów i żywic sprawiają, że ostatecznie zmienia się definicja tego, z czym mamy do czynienia. Powstałe w ten sposób obiekty, przekształcone przez nadanie im trzeciego wymiaru, stają się wielobarwnymi reliefami, w których zastosowane media przenikają się, tworząc unikalne kompozycje. Poprzez jednoczesne wykorzystanie płaskiej powierzchni, chirurgicznych nacięć, linii, kształtów oraz bogatej struktury uzyskiwane są  efekty przestrzeni i głębi, oddające dynamiczne relacje między nimi i będące odbiciem procesów myślowych artysty.

Dobiesław Gała wplata w swoje dzieła inspiracje z nauki i kosmologii, tworząc metaforyczne przedstawienia makro- i mikrokosmosu. Jego kompozycje pełne są detali, które ukazują nieznane światy i oddziałują na wyobraźnię widza. Prace znajdujące się na wystawie są swego rodzaju metaobszarami przyszłych zdarzeń. Zawieszone w czasie i przestrzeni prezentują widoki z lotu ptaka bliżej nieokreślonych planet, zderzenia galaktyk i rozpad minerałów. Mamy tu do czynienia z wycinkami miejsc, ukazującymi strukturę, szczegół i rozkład elementów. Wydaje się, że są to hipotetyczne obrazy wszechświata i kosmosu, niemożliwe obecnie do uchwycenia przez znaną nam aparaturę.

Dzięki niezwykle wszechstronnemu podejściu do sztuki Dobiesław Gała eksploruje w swojej twórczości rozmaite obszary, łącząc zróżnicowane style i techniki. Jego prace pełne są intrygujących kontrastów i nieoczywistych połączeń, które prowokują widza do refleksji nad naturą rzeczywistości i miejscem, jakie w niej zajmuje – czy też w przyszłości będzie zajmował lub nie – człowiek.

 

  • Kurator wystawy: Łukasz Szostkiewicz
  • 14.07.2023–15.10.2023
  • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 / przestrzeń wystaw czasowych na poziomie -4

Pozostałe