A A A

Głusza

„Głusza” to projekt, którego częścią jest wystawa stworzona przez słyszących i Głuchych kuratorów, dzięki czemu daje szansę zapoznania się z wizją świata zbudowaną na znakach i obrazach. Opowiada o tym, w jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości, przybliża mało znaną, ale fascynującą kulturę i sztukę Głuchych.

Wystawa prowadzi nas przez meandry typografii, wielozmysłowych doświadczeń i multimediów. Skłania do refleksji nad znaczeniem języka w rozwoju kultury, zrozumienia różnic pomiędzy językami fonicznymi i przestrzenno-wizualnymi, do których zaliczają się wszystkie języki migowe.

Na wystawie zostaną zaprezentowane dzieła znanych malarzy niesłyszących, między innymi Feliksa Pęczarskiego, a także młodych współczesnych artystów, odważnie odnoszących się do problematyki głuchoty. Widzowie będą mogli zobaczyć prace Daniela Kotowskiego – artysty i performera podejmującego w swojej twórczości temat biowładzy, Justyny Kieruzalskiej – wpisującej się silnie w narracje dotyczące feminizmu i Głuchych kobiet, Mirosława Śledzia – twórcy kwadryzmu, Przemysława Sławika – z silną symboliką związaną z doświadczeniem głuchoty, serię portretów Marka Krzysztofa Laseckiego, a także wideo-arty Tomasz Grabowskiego i wiele innych dzieł.

W przestrzeni wystawy znajdą się również instalacje dotyczące problematyki komunikacji autorstwa Łukasza Ziemby i Ingi Ginalskiej, Klaudii Wysiadeckiej i Katarzyny Stefańskiej oraz grupy Tajny Projekt (Kacper Mutke, Michał Urbański).

Wartym uwagi dziełem jest praca ukraińskiej artystki Viktorii Tofan pt. „Zakłócenia we krwi”. Jest to instalacja osobna, w której widz obcujący z materią tekstu doświadcza trudności związanych z rozumieniem języka obcego, procesem uczenia się, oswajania z treścią. Sytuacja ta jest bezpośrednim doświadczeniem osób niesłyszących, dla których język foniczny to język obcy.

Wystawa jest okazją do otwartej dyskusji na temat nurtu Deaf Art. Jest to nurt mało znany w Europie, o bardzo silnym nacechowaniu krytycznym, w którym Głusi manifestują swoją językowo-kulturową odrębność, przeciwstawianie się wszelkim formom dyskryminacji, wykluczenia, osobiste przeżycia związane z ograniczeniem możliwości rozwoju i edukacji w natywnych językach migowych. Prace te są swoistym studium historii audyzmu – dyskryminacji Głuchych w świecie zdominowanym przez kulturę dźwięku. W 2021 roku Muzeum Śląskie, jako pierwsze w Polsce, zakupiło obrazy Nancy Rourke, które będzie można zobaczyć na wystawie.

Zwiedzanie może odbywać się w języku polskim, angielskim, polskim języku migowym, International Sign. Dzięki dodatkowym ułatwieniom wystawa jest dostępna również dla osób niewidomych, w spektrum autyzmu, porozumiewającym się w języku ukraińskim.

Kuratorzy wystawy: Dagmara Stanosz, dr Michał Burdziński, Michał Justycki, Agnieszka Kołodziejczak.

 

od 24.06.2022

Muzeum Śląskie w Katowicach

ul. T. Dobrowolskiego 1

 

  • Zachęcamy do odwiedzenia specjalnie dedykowane zakładki dotyczącej „Głusza” dostępnej TUTAJ

 

Program wydarzeń towarzyszących wystawie:

  •  warsztaty i lekcje muzealne dla grup szkolnych, przedszkolnych i półkolonijnych

Na wystawie będą prowadzone lekcje muzealne w aktywizującej, warsztatowej formie z wykorzystaniem metod nauki poprzez zabawę i działanie. Dostosowane do wieku uczniów i wymogów podstawy programowej. Zapraszamy też na zajęcia w wakacyjnej formule nakierowanej na rozrywkę, atrakcyjne spędzenie czasu wolnego, z mniejszym naciskiem na edukację – większym na aktywność, działania plastyczne, zabawę.

Warsztaty dla półkolonii / 28 czerwca – 31 sierpnia, od wtorku do piątku po wcześniejszym umówieniu grupy. Koszt – 7 zł. Zgłoszenia pod nr. tel. 32 77 99 382 lub mailowo na adres lekcje@muzeumslaskie.pl

Lekcje muzealne dla szkół – od września, od środy do piątku po wcześniejszym umówieniu grupy. Zgłoszenia pod nr. tel. 32 77 99 382 lub mailowo na adres lekcje@muzeumslaskie.pl

 

 

  • wydarzenia dla gości indywidualnych

25.06.2022 / sobota / godz. 14.00

wstęp – 7 zł

Głusza w weekend otwarcia. Spotkanie z zespołem  kuratorskim

Prowadzenie: Dagmara Stanosz, Agnieszka Kołodziejczak, Michał Justycki, Michał Burdziński

„Skąd pochodzimy? Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy”, jak się komunikujemy i rozumiemy?

Wystawa stworzona przy udziale kuratorów i artystów Głuchych daje szansę zapoznania się z wizją świata zbudowaną na znakach i obrazach. Kuratorzy opowiedzą w jaki sposób język wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości i przybliżą mało znaną, a fascynującą kulturę i sztukę Głuchych. Opowiedzą o swoich inspiracjach. Podzielą się doświadczeniami z pracy nad stworzeniem przestrzeni, w której z dziełami sztuki i pamiątkami historycznymi łączą się wielozmysłowe, interaktywne instalacje multimedialne.

Wydarzenie z tłumaczem PJM.

 

2 lipca / sobota / godz. 11.00

wstęp – 9 zł

Głusza dla dzieci – oprowadzanie dla rodzin z dziećmi w wieku 6-9 lat połączone z zabawami wzbogacającymi zwiedzanie i działaniami plastycznymi.

 

19 lipca / wtorek / godz. 17.00

wstęp – bezpłatny

Sztuka czytania

Promocyjne spotkanie w Czytelni dotyczące publikacji towarzyszącej wystawie. Jedyną w swoim rodzaju, nowatorską publikację dostępną zarówno w formie drukowanej, jak i w formie filmów w językach migowych tworzył zespół specjalistów. O wyzwaniach związanych z projektem graficznym, transkrypcjami z polskiego języka migowego na język mówiony i odwrotnie, ale też o pasjonujących opowieściach głuchych artystów i odkrywaniu kultury Głuchych opowiedzą członkinie i członkowie zespołu redakcyjnego:  Magdalena Płońska, Irena Piecha, Łukasz Głąb, Dagmara Stanosz, Michał Justycki.

Wydarzenie z tłumaczem PJM.

 

20 lipca / środa / godz. 11.00

wstęp – 9 zł

„Migowy”. Warsztaty plastyczne dla dzieci w wieku 7-12 lat z opiekunami

Odwiedziny na wystawie Głusza będą inspiracją do zabawy z farbami i kredkami. Zaczniemy od malowania dłońmi. Uwaga: można się pobrudzić  Prowadzenie: Kinga Hołda-Justycka, artystka wizualne, fotografka, edukatorka.

Warsztaty będą prowadzone w Polskim Języku Migowym i tłumaczone na język mówiony. 

 

6 sierpnia / sobota / godz. 11.00

wstęp – 9 zł

Głusza dla dzieci – oprowadzanie dla rodzin z dziećmi w wieku 6-9 lat połączone z zabawami wzbogacającymi zwiedzanie i działaniami plastycznymi.

 

24 września – Międzynarodowy Dzień Głuchych

Z okazji Międzynarodowego Dnia Głuchych w dniach 24-25.09 zapraszamy na:

  • 24.09, godz. 14.00 – Oprowadzanie kuratorskie poświęcone kulturze Głuchych i artystom Głuchym. Prowadzenie Michał Justycki.

Wydarzenie z tłumaczem PJM.

  • 24-25.09 – Viktoriia Tofan, Historie opowiadane haftem, performance

Historie opowiadane haftem to działanie, wskazanie na problematykę obecności Obcości w społeczeństwie oraz jej rozumienia na przykładzie osób g/Głuchych. Działanie realizowane za pomocą języka ukrytego w hafcie, stworzonego przez artystkę systemu znaków.

  • 24.09 godz. 18.30-21.00 – Mapping na budynku Łaźni, bezpłatnie

Mapping odnoszący się do ważnych postaci ze społeczności kultury Głuchych. Autor: Tomasz Grabowski / Tajny Projekt

 

19 listopada / sobota / godz. 14.00

wstęp – 7 zł

Wykład Nowa historia sztuki a kultura Głuchych. Prowadzenie dr Michał Burdziński

Wystawa „Głusza” prowokuje do refleksji nad sposobami pisania historii sztuki, staje się jeszcze jednym impulsem do przemyślenia tak zwanego kanonu kultury powszechnej w perspektywie zjawisk zagubionych, a bardzo cennych, takich jak twórczość Chucka Bairda, Davida Calla, Susan Dupor czy Nancy Rourke. Jesteśmy świadkami powstania nowego fenomenu, powiązanego zarówno z tradycją, jak i z najnowszymi poszukiwaniami artystów słyszących – pomijanie go nie jest już możliwe.

Wydarzenie z tłumaczem PJM.

Pozostałe ,