A A A

Konkurs: 150-lecie urodzin Wojciecha Korfantego

Zapraszamy twórców komiksów, rysowników, malarzy, grafików do udziału w konkursie na komiks z okazji 150-lecia urodzin Wojciecha Korfantego.

Celem konkursu jest przybliżenie życia i działalności niezwykłego człowieka, jednego z ojców niepodległej Polski – Ślązaka, Polaka i Europejczyka.

Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace komiksowe wykonane technikami cyfrowymi, graficznymi, rysunkowymi bądź malarskimi, składające się z minimum 2, a maksimum 8 pionowych plansz w formacie A4. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie posiadające zdolność do czynności prawnych. Każdy uczestnik może zgłosić nie więcej niż 1 utwór.

W celu zgłoszenia należy wysłać pracę konkursową wraz z formularzem zgłoszeniowym za pośrednictwem przesyłki pocztowej, poczty elektronicznej lub dostarczyć ją osobiście na adres: Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1, 40-205 Katowice, z dopiskiem KONKURS na komiks na 150-lecie urodzin Wojciecha Korfantego.

Termin nadsyłania prac upływa 17 sierpnia 2023 roku.

Za pierwsze trzy miejsca przewidziane są nagrody pieniężne.

Ponadto zwycięskie i wyróżnione komiksy zostaną wydane drukiem przez Muzeum Śląskie w towarzyszącej konkursowi publikacji będącej antologią komiksów o Wojciechu Korfantym.

Werdykt jury zostanie ogłoszony na stronie internetowej w terminie do 26 września 2023 r.

Regulamin konkurs na komiks na 150 lecie urodzin Wojciecha Korfantego
Załącznik nr 1 do konkursu na komiks

Pozostałe ,