A A A

Melting Pott. Wystawa fotografii Tilla Brönnera

Serdecznie zapraszamy na nową wystawę czasową „Melting Pott. Wystawa fotografii Tilla Brönnera”. Ekspozycję będzie można zwiedzać od 06 października 2023.

By zrozumieć dane miejsce, konieczna jest obserwacja trzech wypadkowych: człowieka, który je zamieszkuje, otoczenia oraz tego, co dla lokalnej społeczności jest szczególnie ważne i ją spaja. W przypadku regionu przemysłowego trzecim kluczowym elementem w tej analizie jest industria. Till Brönner, przemierzając teren Zagłębia Ruhry, stworzył reportaż, który jest zapisem wszystkich powyższych elementów. Artysta daje widzowi możliwość kompletnego zapoznania się z fotografowanym miejscem. Przyglądając się prezentowanym na wystawie wizerunkom, otrzymamy klucz do zrozumienia eksplorowanego terenu – mechanizm, który ma znamiona uniwersalizmu i może posłużyć do interpretacji wybranego miejsca, bez względu na jego lokalizację. Podglądanie okiem artysty ludzi w określonym otoczeniu, często zdefiniowanym przez architekturę lub konkretne zdarzenia i okoliczności, pozwala na zrozumienie silnego poczucia tożsamości człowieka w odniesieniu do miejsca. Odkrywamy właśnie to miejsce, które tożsamość i przywiązanie w człowieku generuje. Aby zrozumieć daną społeczność, konieczne jest poznanie jej sposobu interpretacji świata i tego, co stanowi dla niej prywatną ojczyznę, z którą jest emocjonalnie związana – tzw. heimat. Często to, co dla ludzi spoza danej społeczności wydawać się może groźne, brzydkie, uciążliwe, składa się na czyjeś pojęcie heimatu – daje poczucie bezpieczeństwa, czegoś znajomego, pewnego. Till Brönner w swoim zapisie fotograficznym nie stroni od emocjonujących i poruszających ujęć. Przed nami cała gama kadrów oddających koloryt tego miejsca i budzących różnorodne emocje – to wszystko składa się na jedność tej wielowątkowości, którą jest „Melting Pott“.

Ewelina Niewiadomska, kurator

 

Przez rok muzyk jazzowy Till Brönner podróżował po Zagłębiu Ruhry jako artysta fotograf i – w ramach zleconego zadania – uwieczniał swoim aparatem codzienne motywy, spontaniczne portrety i architekturę jako swoje osobiste „Objets Trouvé”.

Pod odpowiednim tytułem „Melting Pott” [pl. Tygiel] – ponieważ region Zagłębia Ruhry jest wypadkową najbardziej różnorodnych wpływów historycznych i społeczno-kulturowych – ponad 200 fotografii zostało zaprezentowanych w ramach wystawy w Duisburgu w 2019 roku. Te różnorodne wpływy, wśród których polski wątek odgrywa istotną rolę, znajdują odzwierciedlenie na tych fotografiach – w rozmaitości twarzy i tożsamości, w krajobrazach kulturowych, a także w architekturze. Zagłębie Ruhry nie stałoby się tym, czym było i jest dzisiaj bez imigracji z Górnego Śląska, bez doświadczenia w górnictwie. Zagłębie Ruhry i Górny Śląsk łączy wspólna historia regionów górniczych.

Dziś już stało się jasne, że problemów nie da się rozwiązać na dłuższą metę za pomocą żelaza, stali i węgla. W Pott – jak pieszczotliwie określa się Zagłębie Ruhry – bije polskie serce w Niemczech. Nie trzeba tłumaczyć, gdzie i jaka jest Polska, bo można ją dostrzec w mnogości polskich nazwisk. Wiele może nas łączyć, nic nie jest przesądzone i ostatecznie zakończone, a w różnicach często możemy odnaleźć to, co mamy wspólne. Do takiej właśnie refleksji chciałbym zachęcić na tej wystawie prac Tilla Brönnera, tutaj w Katowicach.

Bernd Heinrich Dinter, kurator

 

„[…] Najbardziej spektakularne budynki, niebotyczne cuda inżynierii w Zagłębiu Ruhry, ukazują jednak swoją bezowocność. Poezja Brönnera nie stara się schlebiać ani trywializować. Wskazuje jednakże na pewne piękno kryjące się za zniekształceniami i przesadą, być może rozpaczliwą resztkę wielkości. Ostatecznie – bywa, że piękno ukazuje się nam zupełnie niespodziewanie…”

Carl Friedrich Schröer, krytyk sztuki

„Pełni energii górnicy z Polski wraz z rodzinami odcisnęli swoje piętno na Zagłębiu Ruhry. Niezliczone powiedzenia, przysłowia, określenia, nazwy i potrawy są obecnie uważane za typowe dla naszego regionu. To tradycja, która nas łączy”.

Prof. Bodo Hombach, prezes Fundacji Brost

  • Kuratorzy wystawy: Ewelina Niewiadomska, Bernd Heinrich Dinter
  • 06.10.2023–03.03.2024
  • Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 / Łaźnia

Wystawa powstała we współpracy z Fundacją Brost. Zgodnie z wolą jej założycielki, Anneliese Brost, wspiera ona projekty w dziedzinie sztuki i kultury, opieki nad młodzieżą i osobami starszymi, edukacji i szkolenia zawodowego, a także działalność charytatywną ze szczególnym uwzględnieniem Zagłębia Ruhry. W ten sposób z domu Anneliese i Ericha Brostów wychodzą cenne impulsy, które wzmacniają tożsamość Zagłębia Ruhry i niosą ich charyzmę daleko poza jego granice.

Fotografie prezentowane na wystawie pochodzą z kolekcji Fundacji Brost.

Brost Logo

Wydarzenia towarzyszące wystawie:

23.11.2023 / czwartek / 11:00 – Oprowadzanie kuratorskie dla Seniora za 1 zł.

W czasie spotkania będzie okazja dowiedzieć się, dlaczego akurat w Muzeum Śląskim powstała wystawa i jak wiele łączy nasz region z Zagłębiem Ruhry. Spotkanie poprowadzi Ewelina Niewiadomska. Miejsce zbiórki: budynek łaźni. Liczba miejsc ograniczona.
Bilety do kupienia w kasie biletowej i online

05.12.2023 / wtorek / 18:00 – „Człowiek i miejsce” – spotkanie z fotografem Jacentym Dędkiem.

Podczas spotkania artysta zaprezentuje prace ze swoich dwóch cykli fotograficznych: „portretprowincji.pl” (2011-2017) i „Credo /Tożsamość /Ludzie /Miejsca” (2017-w kontynuacji). Opowie o obu cyklach, jednak główną treścią spotkania będzie opowieść o projekcie „Credo” – o miejscu, ludziach, teraźniejszości i przeszłości, o tym, jak miejsce kształtuje tożsamość, poczucie przynależności i wspólnoty losów. Poruszone przez Jacentego Dędka zagadnienia wpiszą się w treść i przesłanie wystawy czasowej „Melting Pott”.
Miejsce spotkania: Czytelnia Muzeum Śląskiego (p -2).

15.12.2023 / piątek / 17:30 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Spotkanie poprowadzi Ewelina Niewiadomska.

Miejsce zbiórki: budynek łaźni. Liczba miejsc ograniczona.
Bilety do kupienia w kasie biletowej i online

22.02.2023 / czwartek / 17:00 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie w ramach Szychty kreatywnej. Spotkanie poprowadzi Ewelina Niewiadomska.

Bilety do kupienia w kasie biletowej i online

23.02.2023 / piątek / 18:00 – „Widoczne, a nieznane” – spotkanie z Markiem Locherem wokół fotografii śląskich kopalń.

Bilety do kupienia w kasie biletowej i online

01.03.2023 / piątek / 17:30 – Oprowadzanie kuratorskie po wystawie. Spotkanie poprowadzi Ewelina Niewiadomska.

Bilety do kupienia w kasie biletowej i online

Pozostałe