A A A

„Nigdy tu już nie powrócę. Teatru Tadeusza Kantora” w ramach VIII edycji Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”

Wystawa poświęcona Tadeuszowi Kantorowi (1915 Wielopole Skrzyńskie -1990 Kraków) – genialnemu artyście XX wieku, prezentująca dzieła malarza, scenografa, happenera, aktora, pisarza i poety. Autora idei „Teatru Śmierci”, która została zrealizowana przez teatr Cricot 2 w spektaklu „Umarła klasa” (1975). Kantor stworzył uniwersalne dzieło inspirowane historią Europy, a także problematyką pamięci i biografii. Ekspozycję otwierają fotografie Konrada K. Pollescha ukazujące mistrza – Kantora tworzącego w 1987 roku spektakl „Nigdy tu już nie powrócę”. Zdjęcia są świadectwem twórczego dialogu jaki zaistniał, między bezkompromisowym demiurgiem realizującym wizje reformatorów sztuki XX wieku, a fotografem obserwującym i rozumiejącym niepowtarzalność wydarzenia, jakim była praca Tadeusza Kantora nad dziełem podsumowującym jego osobistą wędrówkę w sztuce.

Wewnątrz wystawy narrację rozwijają rysunki ze zbiorów Muzeum Śląskiego w  Katowicach oraz wybrane obiekty przestrzenne z kolekcji Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA. Jego artystyczną biografię inicjują projekty scenograficzne do spektaklu „Powrót Odysa” (1944) Został on zrealizowany w założonym przez Tadeusza Kantora Podziemnym Teatrze Niezależnym w Krakowie i odpowiadał na współczesne mu realia II wojny światowej. Artysta uświadomił sobie, że do przeszłości nie ma powrotu. Przyczyniło się to, do stworzenia przez niego idei realności biednej, a w konsekwencji do dalszych poszukiwań zdefiniowania koncepcji Teatru Śmierci.

  • Kurator: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk
  • Koordynacja działań wystawienniczych: Małgorzata Płoskoń, Klaudia Brzuch
  • Montaż obiektów z kolekcji CRICOTEKI: Bogdan Renczyński (CRICOTEKA) 
  • 8.05.2024 – 7.07.2024
  • Centrum Spotkania Kultur w Lublinie

Dzieła prezentowane na wystawie:

Fotografie: Konrad K. Pollesch

Rysunki: Muzeum Śląskie w Katowicach

Obiekty: Ośrodek Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora CRICOTEKA.

 

„Tadeusz Kantor ©  Dorota Krakowska & Lech Stangret / Fundacja im. Tadeusza Kantora”

Wystawa współorganizowana z inicjatywy profesora Leszka Mądzika Dyrektora Artystycznego Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie”.

Pozostałe ,