A A A

Wymiary scenografii 2022

Konkurs o Nagrodę Scenograficzną im. Jerzego Moskala i wystawa „Wymiary Scenografii” stanowią dwa elementy wydarzenia poświęconego osiągnięciom debiutujących polskich artystów. Wystawa ukazuje charakter współczesnej polskiej scenografii zakorzenionej w tradycji, a jednocześnie obrazującej kierunki rozwoju współczesnego teatru, filmu i sztuk wizualnych.

Ważną ideą przyświecającą działaniom Muzeum Śląskiego w Katowicach i należącego do jego struktury Centrum Scenografii Polskiej jest stworzenie propozycji dla artystów rozpoczynających samodzielne działania dającej możliwość indywidualnej prezentacji osiągnięć, konfrontacji z innymi młodymi twórcami oraz motywacji do dalszej pracy. Konkurs to również spotkanie debiutantów z doświadczonymi artystami i krytykami sztuki. Zaproszenie do udziału w pracach tegorocznego jury przyjęli Joanna Braun, Agnieszka Koecher-Hensel, Małgorzata Szydłowska, dr Barbara Zawada wraz z Jerzym Murawskim (reprezentujący Sekcję Scenografów Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie), Agnieszka Kołodziej-Adamczuk koordynująca realizację konkursu.

Ekspozycja „Wymiary Scenografii 2022” prezentuje dyplomy studentów uczelni artystycznych oraz debiutanckie realizacje nominowane przez jurorów do Nagrody im. Jerzego Moskala. Wśród wyróżnionych dzieł prezentujemy scenograficzne koncepcje zwycięzcy, artystów wyróżnionych oraz laureatów dodatkowej Nagrody im. Andrzeja Pronaszki przyznanej przez przedstawicieli Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie.

Historia konkursu poświęconego twórczości polskich młodych scenografów jest powiązana  z działalnością Centrum Scenografii Polskiej, założonego w 1991 roku w ramach struktury organizacyjnej Muzeum Śląskiego. Celem tej jedynej w Polsce instytucji jest pełnienie roli ośrodka gromadzącego dorobek wybitnych polskich scenografów, a także tworzenie bazy wiedzy oraz popularyzacja zagadnień związanych z plastyką sceniczną.

W 1989 roku Polskie Centrum Międzynarodowej Organizacji Scenografów Techników i Architektów Teatru /PC/OISTAT zorganizowało w Warszawie pierwszą edycję Konkursu im. Zenobiusza Strzeleckiego. Trzy następne edycje konkursu w latach 1993-2001 były efektem współpracy Centrum Scenografii Polskiej z gronem artystów, profesorów, ekspertów i historyków teatru. Wybór pierwszego patrona tego wydarzenia wiązał się z uhonorowaniem dokonań wybitnego scenografa, pedagoga i teoretyka scenografii. Od drugiej edycji w 1993 roku, gdy Konkurs został przeniesiony do Katowic, ważnym elementem tego wydarzenia stały się wystawy projektów dyplomowych, które ukazywały różnorodność programów nauczania. Tak we wcześniejszych edycjach, jak i obecnie, podstawowe cele konkursu, analogiczne do misji Centrum Scenografii Polskiej, podkreślają idee wielopłaszczyznowego myślenia o scenografii jako dziedzinie, która współtworzy spektakl.

Wznowienie konkursu nastąpiło w ramach pierwszej edycji Festiwalu Nowej Scenografii realizowanego w latach 2012-2016. Konkurs jako centralny element festiwalu rozwinął tradycję współpracy z uczelniami artystycznymi. Przyznawana od 2012 roku Nagroda Scenograficzna im. Jerzego Moskala upamiętnia artystę plastyka, wybitnego grafika i plakacistę, a także scenografa. Jerzy Moskal od 1985, w ramach prac Działu Plastyki Teatralnej przy Muzeum Śląskim w Katowicach, stworzył Centrum Scenografii Polskiej i był dyrektorem tej instytucji w latach 1991-2005 roku.

Od 2016 roku w obradach jury uczestniczą przedstawiciele Sekcji Scenografów ZASP – Stowarzyszenia Polskich Artystów Teatru, Filmu, Radia i Telewizji (od 2019 Związku Artystów Scen Polskich ZASP – Stowarzyszenie) przyznający nagrodę dla młodego, debiutującego scenografa. Patronem wyróżnienia jest malarz i scenograf Andrzej Pronaszko. Fundatorzy nagrody, dbając o zachowanie specyfiki zawodu scenografa, podkreślają wszechstronność umiejętności architekta i malarza, które powinni w sobie kształcić młodzi artyści. Wyróżnienie przyznawane jest twórcy projektu lub scenografii teatralnej, będącej formą przestrzeni przekładającej znaczenia utworu dramatycznego na język obrazu. Werdykt jurorów docenia zarówno, poziom warsztatu prezentowanych prac, jak i indywidualne wizje w nich zawarte.

 

10.12.2022 – 31.12.2022

Kuratorka: Agnieszka Kołodziej-Adamczuk

Muzeum Śląskie w Katowicach, ul. T. Dobrowolskiego 1 // Spichlerz

Pozostałe