Fanny i Ferdynand. Konkurs

Przedłużamy termin składania projektów w konkursie na koncepcję i realizację instalacji odnoszącej się do huty cynku „Fanny” i Kopalni Węgla Kamiennego „Ferdynand”. Na Wasze  zgłoszenia czekamy do  20 lutego, do godz. 12:00.

 

Idea projektu

Budynek Centrum Scenografii Polskiej chcemy powierzyć w ręce młodego pokolenia, w szczególności artystów sztuk wizualnych i performatywnych, architektów, projektantów oraz animatorów zajmujących się kwestiami partycypacji. Dajemy szansę na realizację autorskiego projektu instalacji odwołującej się do historii huty cynku „Fanny” i Kopalni Węgla Kamiennego „Ferdynand".

W konkursie oceniany będzie pomysł realizacji tematu przewodniego konkursu. Forma instalacji oraz współpracy ze społecznością lokalną zależy od osoby lub zespołu zgłaszającego swój projekt w konkursie. Czekamy na wideo-arty, instalacje przestrzenne, projekty performatywne oraz multimedialne, a także działania warsztatowe z mieszkańcami Bogucic.

Konkurs skierowany jest do osób do 30. roku życia, w szczególności studentów i absolwentów akademii sztuk pięknych i politechnik. Muzeum oferuje przestrzeń, doradztwo, finansowe wsparcie przy realizacji projektu oraz promocję instalacji, natomiast od twórcy oczekujemy przedstawienia interesującego i oryginalnego pomysłu, zaangażowania oraz nadzoru kuratorskiego.

Projekt będzie udostępniony publiczności w budynku Centrum Scenografii Polskiej od 14 lipca do 17 września 2017 roku. 
Idea i koordynacja projektu: Magdalena Czerny-Kehl

 

Termin nadsyłania prac

Projekty należy przesyłać do 20.02.2017 roku, do godz. 12:00.

Komisja wyłoni zwycięzcę do 27.02.2017 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 27.02.2017 roku poprzez ogłoszenie na stronie internetowej Muzeum Śląskiego i bezpośrednie zawiadomienie laureata.

 

Regulamin konkursu 

Załącznik nr 1 - karta zgłoszeniowa

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Plan sali wystawowej

Plan sali wystawowej

 

przestrzeń sali wystawowej Centrum Scenografii Polskiej

 

Informacje o hucie i kopalni

Założona w 1822 roku huta cynku „Fanny” w Bogucicach (obecnie dzielnica Katowic) w 1860 roku została połączona z hutą „Franz” (kompleks „Fanny-Franz”). I chociaż produkcji cynku zaprzestano w niej w 1903 roku, to zabudowania przetrwały do lat 60. XX wieku. Dziś w miejscu hutniczych kominów znajduje się inny charakterystyczny dla Katowic obiekt - hala widowiskowo-sportowa Spodek.
Kopalnia Węgla Kamiennego „Ferdynand” (niem. „Ferdinandgrube”) działała w latach 1823–1999, a jej pierwszymi udziałowcami byli Stanisław Mieroszewski, Ignacy Ferdinand Beym (pomysłodawca powstania przedsiębiorstwa), Izaak Freund i Wilhelm Wedding z Katowic (budowniczy kopalni). W 1936 roku zmieniono nazwę kopalni na KWK „Katowice”, a w 1996 połączono ją  z kopalnią „Kleofas”. Obecnie na terenie dawnej kopalni znajduje się Strefa Kultury, której element stanowi Muzeum Śląskie. W krajobrazie Katowic pozostała część zabudowań industrialnego kompleksu, m.in. nadszybie i maszynownia szybu Bartosz, łaźnia Gwarek, stolarnia, łaźnia główna oraz kuźnia i wieża ciśnień.

 

Kontakt
Szczegółowych informacji udziela koordynator projektu:

Magdalena Czerny-Kehl: m.czerny@scenografia-polska.pl.